PUBLIKUJ Z LIBER BLOGIEM

Tutaj opublikujesz swój artykuł, prześlij posta!

Posts Tagged ‘zdrowie’

Pasza GMO dla polskich świń oznacza katastrofę humanitarną dla Argentyny

Posted by Femina Liberata w dniu 5 sierpnia, 2012

W Argentynie i Paragwaju w regionach upraw eksportowanej do Polski soi transgenicznej stwierdzono masowe pogorszenie zdrowia publicznego w postaci masowych deformacji dzieci (glifosat zaburza formowanie się narządów w życiu płodowym człowieka), bezpłodności, poronień i nowotworów.

Sojowe uzależnienie Polski

Pasza z soją GMO stosowana jest w wielkich fermach przemysłowych świń i drobiu, a to dlatego, iż powoduje ona nienaturalnie szybki przyrost wagi ciała tych zwierząt. Jak pisze Felicity Lawrence z Guardiana: „Drób jest szczególnie spektakularnym przykładem: potrzeba tylko 3 kg białka sojowego, by „wyprodukować” pół kilo białka drobiowego.

Jeśli uda się przekonać ludzi, by jedli bardzo dużo drobiu, soja staje się kopalnią złota.” W ostatnich latach polski import soi z Ameryki Południowej osiągnął gigantyczny rozmiar 2 mln ton rocznie, a to żywnościowe uzależnianie się naszego kraju od paszowych monopoli odbyło się za pełną aprobatą wszystkich kolejnych rządów w ostatnich 10 latach. Doszło do tego, że ministerstwo rolnictwa ogłasza, że 90-95% śruty sojowej dostępnej na krajowym rynku stanowi śruta sztucznie zmutowana, a „Wprowadzenie zakazu jej stosowania spowodowałoby drastyczny deficyt białka paszowego w kraju i pogorszenie konkurencyjności krajowej produkcji zwierzęcej.”

W tym samym czasie likwiduje się uprawy naszych polskich roślin strączkowych, które mogłyby być dochodową dla polskich rolników alternatywą dla importu toksycznej soi GMO z drugiej półkuli. Po cichu i bez rozgłosu w Polsce areał uprawy tych roślin dramatycznie się zmniejsza, o czym świadczą zbiory pastewnych roślin strączkowych, które w roku 2006 wyniosły 147,1 tys. ton, czyli o 40,3 tys. ton mniej niż w roku 2005 (187,4 tys. ton). Co ważne, rośliny te oprócz dostarczania wysokobiałkowych nasion, spełniają jednocześnie niezwykle ważną funkcję w ekosystemach rolniczych – wzbogacają glebę w azot, wpływają na poprawę struktury gleby oraz na utrzymanie gruzełkowatej, korzystnej jej struktury.

Co ciekawe, podczas gdy polskie władze od lat robią wszystko by uzależnić Polskę od dostaw soi z Ameryki Południowej, kraje Europy Zachodniej starają się ograniczać jej import. Dzieje się tak, mimo, że w chwili obecnej miliardy złotych wydawane przez polskich konsumentów płyną do koncernów produkujących soję GMO dewastującą Amerykę Południową.

Hołubiona przez resort rolnictwa soja przekleństwem Argentyny

Po kryzysie finansowym 2001 roku twarde warunki pomocy pieniężnej postawione Argentynie przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, doprowadziły do tego, że kraj ten otworzył swój rynek rolny dla ponadnarodowych korporacji. W niedługim czasie koncerny te przekonały też rząd tego kraju, że uprawiana bez stosowania orki modyfikowana genetycznie soja, będzie lekarstwem na postępującą od dziesięcioleci erozję gleb rozciągającej się od Andów, aż do wybrzeża Atlantyku argentyńskiej pampy.

W takim kontrowersyjnym bezorkowym systemie uprawy ziemi, techniką zwalczającą chwasty nie jest od wieków stosowana fizycznie niszcząca chwasty orka, tylko użycie toksycznych środków chemicznych – herbicydów. W drugiej połowie lat dziewięć-dziesiątych działania liczącego na szybkie wyjście z kryzysu rządu argentyńskiego spowodowały, że areał soi GMO wzrósł aż o 60%, w konsekwencji uprawa ta szybko stała się dominującą monokulturą rolnictwa tego kraju. Uprawiana w systemie bezorkowym transgeniczna soja rozpoczęła swą ekspansję z pampy rozszerzając się na północ na wrażliwe ekologicznie obszary Brazylii i Paragwaju. Po odciśnięciu oleju, soja ta w postaci śruty wędruje w przeważającej części na eksport do Europy, w tym Polski.

Nienaturalnie przyśpieszająca wzrost zwierząt w hodowli, pasza z soją GMO stosowana jest prawie wyłącznie na wielkich fermach tuczu świń i drobiu krajów Północy. Na katastrofalne skutki tej ekspansji monokultury transgenicznej soi nie trzeba było długo czekać – licząc od roku 1997 produkcja soi w Argentynie wzrosła o 213%, ale odbyło się to kosztem wszystkich innych upraw – produkcja pszenicy zmalała o 19%, owsa o 28%, a ryżu o 23%. Same zbiory ziemniaków obniżyły się z 3,4 mln ton w 1998 roku do 2,1 mln ton w 2002. Załamanie cen produktów rolnych i zatrucie upraw przez rozpylany z samolotów herbicyd – glifosat, doprowadziły do bankructwa tradycyjnych producentów soczewicy, kukurydzy, czy ziemniaków. Glifosat przedstawiany jako cudowny środek, szybko spowodował uodpornienie się wielu odmian chwastów – w chwili obecnej masowo występujące superchwasty zmuszają do wielokrotnego stosowania groźnych dla zdrowia herbicydów i wprowadzania mieszanek środków chemicznych o super-toksyczności. W samej Argentynie ilość glifosatu używanego przy produkcji transgenicznej soi wzrosła w ciągu ostatnich sześciu lat aż 56-krotnie.

W krótkim czasie stało się jasna, że ta ogromna ilość środków chemicznych masowo wprowadzanych do środowiska nie jest obojętna dla zdrowia publicznego. W Argentynie i Paragwaju w regionach upraw soi transgenicznej stwierdzono masowe pogorszenie zdrowia publicznego w postaci deformacji dzieci (glifosat zaburza formowanie się narządów w życiu płodowym człowieka), bezpłodności, poronień i nowotworów. W kwietniu 2010 r. pod naciskiem opinii publicznej władze argentyńskiej prowincji Chaco opublikowały raport na temat stanu zdrowia mieszkańców terenów uprawy soi i ryżu. Okazało się, że na niektórych z nich w ciągu ostatnich dziesięciu lat (w okresie największego rozwoju upraw monokultury soi) ilość nowotworów u dzieci potroiła się. Inne statystyki były równie przerażające – w rejonach Argentyny, gdzie od końca lat 1990-tych uprawia się niemal wyłącznie soję GMO (dotyczy to połowy ziem uprawnych w tym kraju) – nastąpił czterokrotny wzrost przypadków deformacji ciała noworodków na podłożu genetycznym.

Obecnie nie ma już wątpliwości, że rozpylany z powietrza glifosat niszczy kod DNA oraz komórki narządów płciowych. Według prof. Andresa Carrasco, dyrektora Laboratorium Embriologii Komórkowej Uniwersytetu w Buenos Aires te masowe problemy zaczęły się w roku 2002 czyli w dwa lata po pierwszym wielkim zbiorze modyfikowanej genetycznie soi „Round-up Ready”. Niepokojące wyniki badań opublikowanych w 2010 roku w czasopiśmie Chemical Research in Toxicology przez prof. Carrasco, wykazały, że glifosat, powoduje w warunkach laboratoryjnych powszechne deformacje ciała potomstwa u żab i kur nawet przy stężeniach mniejszych, niż stosowane do oprysków w technologii GMO.

Źródło: naturalnegeny.pl za ekologia.pl

Posted in Ekologia, Zdrowie, Żywność | Otagowane: , , , | 3 Komentarze »

Pomóż Premierowi podjąć słuszną decyzję w sprawie GMO!

Posted by Femina Liberata w dniu 17 marca, 2012

Petycja w sprawie zakazu rejestrowania nasion, obrotu i upraw roślin GMO w Polsce:

Szanowny Panie Prezydencie
Szanowny Panie Premierze
Szanowny Panie Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Szanowny Panie Ministrze Środowiska
Szanowna Pani Senator, Szanowny Panie Senatorze
Szanowna Pani Poseł, Szanowny Panie Pośle

Niemcy zakazały upraw GMO*, ponieważ:
„nie zbadane są konsekwencje długofalowego spożywania GMO przez ludzi”

Austria zakazała upraw GMO, ponieważ:
„nie da się zachować różnorodności biologicznej jeśli wprowadzi się do przyrody rośliny GMO”

Francja zakazała upraw GMO, ponieważ:
„rośliny GMO krzyżują się zanieczyszczając ekologiczne uprawy”

Włochy zakazały upraw GMO, ponieważ:
„proces uwolnienia organizmów GMO do przyrody jest nieodwracalny”

(Podstawą prawną krajowych zakazów była “klauzula bezpieczeństwa” zawarta w unijnej dyrektywie 2001/18 dotyczącej GMO. Kierując się wynikami badań nad GMO, prowadzonymi na całym świecie, rządy sześciu państw uznały, że genetycznie modyfikowana kukurydza może zagrozić różnorodności biologicznej na ich terenach. Ponadto 8 września 2011 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał, że kraje członkowskie mogą wprowadzić zakazy upraw poszczególnych gatunków GMO na podstawie rozporządzenia 1829/2003.)

Opracowany przez 400 naukowców i sygnowany przez 58 rządów krajów całego świata, opublikowany na zlecenie ONZ i Banku Światowego w kwietniu 2008 raport nt. rolnictwa na naszym globie pt. „Międzynarodowa ocena wpływu nauk i technologii rolniczych na rozwój”, jasno stwierdza, że uprawy GMO nie stanowią rozwiązania w zwalczaniu głodu, biedy, czy zmian klimatycznych.

Ja niżej podpisana/y żądam, by polskie władze, biorąc przykład z innych krajów Unii Europejskiej, takich jak: Niemcy, Austria, Francja, Włochy, wprowadziły w Polsce zakaz rejestracji odmian, obrotu i upraw roślin GMO w Polsce.

W szczególności żądamy NATYCHMIASTOWEGO ZAKAZU upraw kukurydzy MON810 i ziemniaków AMFLORA.

Podpisz petycję
http://alert-box.org/petycja/rozporzadzenie-zakazujace-gmo/

Pomóż Premierowi!

Posted in Aktywizm, Ekologia, Zdrowie, Żywność | Otagowane: , , , | Leave a Comment »

Dr Nancy Banks – o szczepieniach i medycynie

Posted by Femina Liberata w dniu 7 stycznia, 2012

Dr Nancy Banks lekarz ginekologi i położnictwa mówi o niebezpieczeństwach szczepienia małych dzieci i medycynie. Krótki ale bardzo przejrzysty wywiad wyjaśniający całe sedno problemu od podstaw. Rozpowszechniajcie ten materiał.

Posted in Edukacja, Zdrowie | Otagowane: , , , , | Leave a Comment »

Gwen Olsen, autorka książki pt. „Confessions of an Rx Drug Pusher” mówi o przemyśle farmaceutycznym.

Posted by Femina Liberata w dniu 20 grudnia, 2011

Oficjalna strona Gwen Olsen – http://www.gwenolsen.com/

Firmy farmaceutyczne nie są zainteresowane zdrowiem i leczeniem są nastawione wyłącznie na zysk.

Można porównać jej wypowiedź z artykułem z „The Independent” — http://www.independent.co.uk/news/science/glaxo-chief-our-drugs-do-not-work-o…

„NASZE LEKI NIE DZIAŁAJĄ NA WIĘKSZOŚĆ PACJENTÓW”

Wysoko postawiony w hierarchii przedstawiciel jednej z największych spółek farmaceutycznych w Wielkiej Brytanii przyznaje, że większość wydawanych na receptę leków nie pomaga ludziom, którzy je przyjmują. Allen Roses, wiceprezes GlaxoSmithKline (GSK), firmy o światowym zasięgu, oświadczył, że mniej niż połowa pacjentów, którym przepisywane są najdroższe leki, rzeczywiście odczuwa dobroczynne skutki ich działania. W przemyśle farmaceutycznym jest tajemnicą poliszynela, że większość jego produktów nie pomaga większości pacjentów, i ta wypowiedź jednego z szefów koncernu z tej branży po raz pierwszy potwierdza to publicznie.

Dr Roses, genetyk z Uniwersytetu Duke’a w Północnej Karolinie, przemawiał niedawno na spotkaniu naukowców w Londynie, w trakcie którego cytował liczby obrazujące, w jakim stopniu różne leki działają na pacjentów. Według niego leki na chorobę Alzheimera mają pozytywne działanie w przypadku mniej niż 1/3 pacjentów.  Leki na migreny, osteoporozę, artretyzm działają w przypadku połowy pacjentów.  Większość leków w ogóle działa tylko na połowę przyjmujących je pacjentów, głównie z powodu posiadania przez nich genów, które zakłócają działanie leków.

– Większość leków, a właściwie ponad 90 procent, działa jedynie na 30 do 50 procent pacjentów – oświadczył dr Roses.

Jego komentarz działa na szkodę marketingowej zasady tego przemysłu, której przesłaniem jest sprzedaż jak największej ilości leków jak największej liczbie pacjentów; zasady, która uczyniła z GSK jedną z najbardziej dochodowych firm przemysłu farmaceutycznego. Ta zasada sprawia również, że większość produkowanych leków jest wobec większości pacjentów w najlepszym przypadku bezużyteczna.

This video was produced by Psychetruth
http://www.myspace.com/psychtruth
http://www.youtube.com/psychetruth
© Copyright 2008 Gwen Olsen. All Rights Reserved.

Zobacz też –  germanskawroclaw

Posted in Edukacja, Zdrowie | Otagowane: , , , | Leave a Comment »

EU się poddaje: STEVIA dopuszczona do spożycia!

Posted by Femina Liberata w dniu 13 grudnia, 2011

Po wielu latach biurokratycznego bojkotu ze strony Unii Europejskiej, która blokowała wejście rośliny na rynek, STEVIA ZOSTAŁA DOPUSZCZONA DO OBROTU JAKO SUBSTANCJA SŁODZĄCA dla przemysłu spożywczego!
Żeby było zabawniej określili ją jako cytuję „zastępstwo słodzików”.

Link-EU gibt Boykott von Süßpflanze Stevia auf

Stevia, jeśli ktoś nie wie co to jest i jak cudowną alternatywą jest dla cukru, to zachęcam do poszukania w necie. Grubasy, smakosze, wielbiciele słodyczy, szykujcie się na zakup ubrań w nowych, mniejszych rozmiarach. O zdrowszych zębach, nie wspomnę 😀

W sieci wyszukał i umieścił na forum link

Posted in Ekologia, Zdrowie, Żywność | Otagowane: , , , | Leave a Comment »

„Jesteś tym, co jesz”

Posted by Femina Liberata w dniu 2 października, 2011

„Niechaj pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem”                                                                Hippocrates (460-370B.C.)

Jedzenie ma znaczenie – cześć 1/8

Film jest dokumentem, składającym się z wypowiedzi czołowych dietetyków, naukowców i dziennikarzy pism medycznych, na temat najlepszych wyborów, jakie możemy poczynić dla zdrowia własnego i naszych najbliższych. Mottem filmu są słowa Hipokratesa, ojca medycyny: „Niechaj pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem”. Przysięga Hipokratesa jest do dziś składana przez lekarzy. Niestety, współczesna medycyna obraca się wokół „pigułki na wszystko”.

Współcześni lekarze są bardzo słabo, o ile w ogóle, szkoleni z dietetyki. Nowoczesna medycyna obraca się wokół „pigułki na wszystko”. I taki stan rzeczy przemysł farmaceutyczny chce utrzymać, bo dobre zdrowie jest może sensowne, ale nie jest dochodowe.

Choroby serca i rak to dwa główne powody przedwczesnej śmierci mieszkańców krajów zachodnich. Na trzecim miejscu są zgony z powodu błędów lekarskich i niepożądanych reakcji na leki. Skoro więc sama medycyna jest groźniejsza niż większość schorzeń, może warto przypomnieć maksymę, którą znają wszystkie kultury świata: „Jesteś tym, co jesz” i uświadomić sobie, że to, co wkładamy do ust ma znaczenie: jest albo doskonałym „paliwem” dla ciała, albo gwoździem do naszej trumny-opis pochodzi z eioba.pl

Jedzenie ma znaczenie 2/8
Jedzenie ma znaczenie 3/8
Jedzenie ma znaczenie 4/8
Jedzenie ma znaczenie 5/8
Jedzenie ma znaczenie 6/8
Jedzenie ma znaczenie 7/8
Jedzenie ma znaczenie 8/8

Posted in Edukacja, Ekologia, Zdrowie, Żywność | Otagowane: , , , , | Leave a Comment »

Niewidzialna śmierć

Posted by Femina Liberata w dniu 8 sierpnia, 2011

Stosowana przez ludzi nowoczesna technika przesyłania informacji WLAN (Wireless Local Area Network – bezprzewodowa lokalna sieć), technologia bezprzewodowa Wimax jest to ulepszona w zasięgu i szybkości wersja WLAN i najnowsza technologia, która jest wprowadzana od roku 2010 system LTE (ang. Long Term Evolution). Wyróżniający się zachowaniem dobrej komunikacji podczas ruchu – do 350 km/godz, zasięgiem stacji bazowej do 5 km oraz przepustowością do 150 MB/s. – tyle mówi definicja.

Sieci WLAN (WiFi) są niebezpieczne, gdyż WLAN-Router promieniują pulsująco z częstotliwością 10 Hz – hertzów (10 impulsów na sekundę). 8-12 hertzów to aktywność pulsowania fali mózgowych Alfa. Taka zbieżność powoduje poprzez zjawisko rezonansu zwiększoną absorpcję energii pól elektromagnetycznych i z tym zaburzenia pracy mózgu. Badania informatyków z Salzburga w roku 2000 udowodniły, że przerwy pomiędzy uderzeniami serca stają się krótsze pod wpływem WLAN. Pulsujące promieniowanie telefonów przenośnych DECT (telefony bezprzewodowe standardu DECT, które promieniują dzień i noc, bez przerwy z pełną mocą) i urządzeń w sieci bezprzewodowej WLAN przenika najgrubsze betonowe ściany i cienkie kości czaszki. Szczególnie zagrożone są dzieci, starzy ludzie i inne grupy ryzyka.

Wyniki badań dotyczące pulsującego promieniowania:

1. Uszkodzenia genów (pęknięcia DNA).
2. Zakłócenia wymiany międzykomórkowej.
3. Oddziaływanie na Centralny Układ Nerwowyotwarcie bariery krew-mózg: bakterie, trucizny i obce substancje mogą wejść łatwiej z obiegu krwi do mózgu.
– zmiany w EEG, także podczas snu
– zmniejszenie się zdolności uczenia się
– obniżenie pamięci
4. Osłabienie systemu odpornościowego (immunologicznego).
5. Zmiany w układzie hormonalnym. Obniżenie się poziomu hormonu                          regulującego- melatoniny.
6. Podwyższenie ryzyka zachorowania na raka.
7. Skłonności do bezpłodności, zniekształcenie płodu i zakłócenia przebiegu ciąży.
8. Niewydolność krążenia.
9. Obniżenie sprawności umysłowych, dając spowolnienie.                                           10.Znaczne pogorszenie się uwagi i szybkości reakcji (ważne w ruchu ulicznym).

We Francji od 12 lipca 2010roku,  jest zabronione w przedszkolach, szkołach podstawowych i wyższej używania telefonii komórkowej przez dzieci, uczniów, a także przez nauczycieli i personel szkolny. Ustawa ta rozszerza wcześniejszy z roku 2009 zakaz instalacji nadajników mikrofalowych (WLAN, WiFi, DECT, GSM, WiMax i najnowszego LTE, komunikujących falami elektromagnetycznymi w zakresie częstotliwości mikrofal)* na żłobkach, przedszkolach, szkołach oraz zakaz instalacji WLAN (WiFi) w bibliotekach uniwerstytetu Sorbonne i dalszych.

scienzamarcia.blogspot

Najbardziej bulwersujące jest umieszczenie zdjęcia kilkuletniego dziecka z telefonem komórkowym przy głowie. Będzie to miało katastrofalne skutki. W czasie gdy najbardziej znani naukowcy i lekarze zalecają aby dzieci do 16 lat w ogóle nie używały telefonów komórkowych, w wielonakładowej prasie ukazuje się artykuł po przeczytaniu którego, albo po obejrzeniu zdjęcia, kolejne setki, a może tysiące małych dzieci dostanie od rodziców telefony komórkowe. Wśród nich będą również dzieci powracające po chemioterapii do domu, dzieci chore na białaczkę, które w nagrodę za męki zniesione w szpitalu dostaną od rodziców w nagrodę telefon komórkowy.

Co roku w Polsce na nowotwory głowy i szyi zapada 10 tysięcy osób. Onkolodzy umieścili telefony na liście poważnie podejrzanych o wpływ na powstawanie nowotworów. Szczególnie mają wpływ na powstawanie guzów mózgu w wieku, kiedy tkanka nerwowa się rozwija, czyli dziecięcym i młodzieńczym. 

Nie znaczy to oczywiście, że trzeba odebrać dzieciom telefony i schować je na dno szafy, ale powinny rozmawiać krótko i tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne.

Francjia – Hérouville-Saint-Clair (24 000 miasto), połączenie WIFI na terenie szkół jest zakazane. Organizowane są specjalne kampanie dla dzieci młodzierzy by stosować zestawy głośno mówiące i słuchawki przy korzystaniu z komórek.
http://www.dailymotion.com/video/x95584_caen-les-antennes-relais inquietent_news

W Kanadzie poza zakazem używania komórek w szkołach, zabroniono też budowy w pobliżu szkół stacji bazowych telefonii komórkowej.

„Materiał TV Carolyn Jarvis of Global TV (Canada) reports on Wi-Fi in schools and the associated risks”

Carolyn Jarvis of Global TV (Canada) raport dotyczacy ryzyka użycia WIFI w szkołach i protestów rodziców z tym związanych.

W jednej ze szkół w Ontario – Kanada, grupa rodziców zorganizowała debatę na temat szkodliwości WIFI na dzieci w szkołach.  Rodzice i niezależni badacze uważają, iż urzędnicy Kanadyjskiej służby zdrowia opierają się na zbyt ogólnikowym raporcie.
Limit napromieniowania WIFI ustalony przez „Human Exposesure to Radiofrequency Electromagnetic Energy in Freguency Range” wynosi od 3kHz do 300GHz (Safety Code 6) i uchodzi za bezpieczną dawkę – oddziaływania na ludzi. Według niezaleznych badaczy, przepis nie jest adekwatny do aspektów, które powinny być ujęte tj. odległość i czas emisji i częstotliwość emisji. (Safety Code 6) jest mało wiarygodny i ogólnikowy. Nie bada wszystkich zmiennych, nie jest poparty szczegółowymi badaniami. Badania w (Safety Code 6) oparte są na błędnych przekonaniach. U osób wrażliwych na fale elektromagnetyczne, może wystąpić przyspieszone bicie serca, duszności, zawroty głowy i ogólne zmęczenie.

W Bawarii (Niemcy) Rząd Bawarski zaleca szkołom zrezygnować z WLAN, a w zamian tego instalować kablowe sieci komputerowe (LAN).

W Polsce przekaźniki stacji komórkowych ustawia się na budynkach szkół, szpitali, urzędów i innych firm. Pracownicy pracujący w takich budynkach pod przekaźnikami, codziennie narażani są na szkodliwe działanie tych fal. Stawia się je również w zbyt bliskich odległościach od budynków mieszkalnych.

Szpital w Wieluniu – Na budynku przekaźnik telefonii komórkowej

Tylko protesty ludności częściowo powstrzymują tych szalenców od ustawiania przekaźników gdzie popadnie. Normy są przekłamywane określają doraźne promieniowanie przekaźnika, brak oceny potencjalnych szkodliwych długofalowych skutków częstotliwości radiowych wykorzystywanych przez telefonię komórkową. Niejednokrotnie na budynku umieszczone są przekaźniki dwóch operatorów. Promieniowanie wówczas jest podwojone.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie obaw dotyczących wpływu pól elektromagnetycznych na zdrowie (2008/2211(INI)

Tylko kilka pkt tej rezolucji:
„2. wzywa do szczególnego uwzględnienia skutków biologicznych przy dokonywaniu oceny potencjalnego wpływu promieniowania elektromagnetycznego na zdrowie ludzkie, zwłaszcza że według niektórych badań najbardziej szkodliwe skutki występują przy najniższych poziomach promieniowania; wzywa do aktywnego prowadzenia badań w celu przeciwdziałania potencjalnym problemom zdrowotnym poprzez opracowanie rozwiązań pozwalających wyeliminować lub ograniczyć pulsowanie i modulację amplitudy częstotliwości wykorzystywanych do transmisji;

9. wzywa państwa członkowskie, by wraz z operatorami z branży udostępniły społeczeństwu mapy przedstawiające narażenie na linie wysokiego napięcia, częstotliwości radiowe i mikrofale, zwłaszcza generowane przez maszty telekomunikacyjne, przekaźniki radiowe i anteny telefoniczne; wzywa do umieszczenia tych informacji na stronie internetowej, tak aby opinia publiczna mogła z łatwością się z nimi zapoznać, oraz do ich rozpowszechnienia w mediach.

14. ubolewa, że w wyniku systematycznego odkładania od 2006 r. wciąż nie opublikowano wniosków z międzynarodowego badania epidemiologicznego Interphone, którego celem jest stwierdzenie, czy istnieje związek między korzystaniem z telefonu komórkowego a niektórymi rodzajami raka, zwłaszcza guzami mózgu, nerwu słuchowego i ślinianki przyusznej;

15. podkreśla w tym kontekście apel o ostrożność skierowany przez koordynatorkę badania Interphone Elisabeth Cardis, która na podstawie obecnej wiedzy zaleca dzieciom racjonalne korzystanie z telefonu komórkowego i preferowanie telefonu stacjonarnego;

23. potępia niektóre kampanie marketingowe operatorów telefonicznych, szczególnie agresywne w okresie świątecznym przed końcem roku i podczas innych specjalnych okazji, np. sprzedaż telefonów komórkowych przeznaczonych wyłącznie dla dzieci czy też skierowane do nastolatków oferty abonamentów z „darmowymi minutami”;

28. wzywa państwa członkowskie do pójścia za przykładem Szwecji i uznania osób cierpiących na nadwrażliwość elektromagnetyczną za osoby niepełnosprawne w celu zapewnienia im odpowiedniej ochrony i równych szans;

Na nic rezolucje i dyrektywy, kiedy lobby komórkowe jest silniejsze i są tacy, którzy zaprzeczają niebezpieczeństwu Wi-Fi i dyskredytują stronę przeciwną.

Wpływ stacji bazowych GSM na okres życia ludności
20.4.07, tłumaczenie Krzysztof Puzyna
Univ.-Doz. Dr. Ferdinand Ruzicka
tytuł oryginalny:
Auswirkungen von GSM – Mobilfunkbasisstationen auf die Lebenszeit einer Bevölkerung
W roku 2007 w Engelhartstetten, Austria (704 mieszkańców) mogłem statystycznie wykazać szkodliwy wpływ telefonii komórkowej na średnią śmiertelność.

W Engelhartstetten od 10 lat stoją stacje bazowe telefonii komórkowej. Aktualnie w kwietniu 2007 r. maksymalne skażenie sumaryczne dochodzi do 4379 mikrowatów/m2*

*(przyp. tłumacza: skażenie elektromagnetyczne w normie polskiej dopuszcza 100 000 mikrowatów/m2)

Stacje bazowe telefonii komórkowej w Engelhartstetten 2004; (1) = silos należący do gminy z nadajnikami (2) = spichrz silosu z nadajnikami

Cytofizyczne badanie podstawowe więcej – http://iddd.de/umtsno//slupsk.htm#slupsk1

Omówienie wyników

Porównywana jest średnia śmiertelność mieszkańców po napromieniowaniu wsi Engelhartstetten przez 10 lat z licznych stacji bazowych telefonii komórkowej od końca 2004 do marca 2007r.
Wyniosła ona dla tego okresu czasu 70,7 +- 3,6 lat
(kobiety: mężczyzn = 79 : 21 %)

Średnia śmiertelność mieszkańców w Loimersdorf, wsi bez stacji bazowych telefonii komórkowej wyniosła 80,8 +-1,78 lat (kobiety : mężczyzn = 50 : 50%)

Wynik ten jest zatrważający, szczególnie przez to, że Loimersdorf jest oddalony tylko trzy kilometry i ma taką samą strukturę ludności i takie same (oprócz skażenia elektromagnetycznego ze stacji telefonii komórkowej) zanieczyszczenie środowiska.

Różnicę robi obciążenie napromieniowaniem ze stacji bazowych telefonii komórkowej. Wynik jest statystycznie znamienny (prawdopodobieństwo błędu < 0,009) !

Oprócz faktu, że mieszkańcy przy obciążeniu promieniowaniem ze stacji bazowych telefonii komórkowej zmarli średnio o 10 lat wcześniej niż bez obiążenia promieniowaniem ze stacji, pokazuje ten wymuszony raport oddziaływania na środowisko, że w Engelhartstetten zmarło 4 razy więcej kobiet niż mężczyzn, ale żyły one o 5 lat dłużej niż mężczyźni.

W Loimersdorf w obserwowanym okresie czasu zmarło tak samo dużo kobiet i mężczyzn, a kobiety żyły tam o 8 lat dłużej.

Czy stacje telefoni komórkowej powodują bezpłodność? 

Tekst pochodzi ze strony
http://iddd.de/umtsno//gelzok2.htm#piotr  

Pięć lat temu rybnicka firma Gawinex szukała ludzi do pracy na wysokościach przy montażu anten telefonii komórkowej. Zgłosili się, bo można było nieźle zarobić. Dziś są chorzy i bezpłodni.

Od Bieszczad po Śląsk montowali stacje bazowe telefonii komórkowej. Umieszczali anteny na istniejących już wieżach radiowo-telewizyjnych. Pracowali m.in. na Świętym Krzyżu koło Kielc, górze Wdżar niedaleko Nowego Targu.

W marcu zeszłego roku Marek (imię zmienione) poczuł się źle. Miał bóle i zawroty głowy. Zbigniew też narzekał na zdrowie. Zdarzyło mu się stracić przytomność. Dziś jest na rencie. Z trudem się porusza i mówi. Lekarze stwierdzili u niego padaczkę, zapalenie kręgosłupa i uszkodzenie układu nerwowego. Marek ma kłopoty z koncentracją i zaburzenia depresyjne. Łyka tabletki.

Obaj są przekonani, że zaszkodziło im promieniowanie elektromagnetyczne emitowane przez wieże radiowo-telewizyjne. – Gdy pracowaliśmy, nikt nie wyłączał urządzeń, bo to zbyt kosztowne. Pracowaliśmy po 10, 12 godzin dziennie – twierdzą.

Marek i jego żona przez dwa lata starali się o dziecko. Nie udawało się. Gdy przeczytał gdzieś, że pole elektromagnetyczne może powodować bezpłodność, zbadał nasienie. W jednym mililitrze spermy zamiast 20 mln plemników ma zaledwie od 2,5 do 6,5 mln. Do tego lekarz stwierdził całkowity brak ruchliwości plemników. Zbyszek też miał podobne wyniki.

– Ja na szczęście już ma dwójkę dzieci – mówi.

Żaden z lekarzy, do których się zwrócili, nie chce jednoznacznie potwierdzić, że ich kłopoty wiążą się z pracą, którą wykonywali. O szkodliwości promieniowania elektromagnetycznego nie chciał z „Gazetą” rozmawiać żaden z kilku lekarzy, których o to zapytaliśmy.

Marek i Zbyszek w rybnickiej prokuraturze złożyli zawiadomienie o popełnieniu przez Gawinex przestępstwa. Zarzucają, że firma świadome naraziła ich na utratę zdrowia.

Janusz Stolarski, wiceprezes Gawinexu, jest przekonany, że obaj jego byli pracownicy symulują. – Zarabiali po 4 tys. zł. Kiedy ze względu na recesję obniżyliśmy im pensje, nagle zaczęli chorować – mówi. Twierdzi, że wszyscy pracownicy przechodzili obowiązkowe szkolenia i mieli uprawnienia. – Za każdym razem, gdy prowadzono prace w pobliżu stacji nadawczych, moce urządzeń obniżano do bezpiecznego poziomu – zapewnia Stolarski. – Donieśli na nas gdzie się dało, kilka razy sprawdzał nas PIP i sanepid. Nie stwierdzili uchybień, a prokurator umorzył sprawę.

Stolarski dodaje, że problemy Zbigniewa to efekt nadużywania przez niego alkoholu. – Dwa razy mieliśmy go już za to zwolnić. Uratowała go żona, która błagała byśmy tego nie robili – mówi.

Sprawdziliśmy. Sprawy nie umorzono: – Zarządzę ponowną kontrole w firmie, bo dostarczone dokumenty nie pozwalają ustalić, czy pracownicy byli przeszkoleni. Zamierzam zwrócić się też do Instytutu Medycyny Pracy o ekspertyzy medyczne – mówi Mariusz Lampart, prokurator prowadzący sprawę.

Jak udało nam się nieoficjalnie dowiedzieć do prokuratura dotarły wyniki badań pięciu następnych monterów, którzy skarżą się na podobne dolegliwości. 

Raport z 25 sierpnia 2009 roku „Telefony komórkowe powodują guzy mózgu”.

Cellphones Cause Brain Tumors, Says New Report by International EMF Collaborative 

źródła:
http://iddd.de/umtsno//slupsk.htm#slupsk1
http://scienzamarcia.blogspot.com/2010/11/la-cittadina-di-herouville-saint-clair.html
protestnaszafirowej.republika.pl

 

Posted in Ekologia, Internet, Zdrowie | Otagowane: , , , , , , | Leave a Comment »

Złe wieści na temat ustawy o nasiennictwie – żądajmy odrzucenia ustawy!!!

Posted by Femina Liberata w dniu 2 lipca, 2011

Szanowni Państwo! Nowa propozycja ustawy o nasiennictwie została w trybie pilnym ponownie zatwierdzona w Sejmowej Komisji Rolnictwa w „formie wyjściowej” co oznacza otwarcie Polski na komercyjne uprawy GMO. Teraz ta propozycja wraca do Sejmu gdzie będzie głosowana. Musimy podjąć natychmiastowe działania!!! Prosimy Państwa o dalsze intensywne lobbowanie posłów, aby głosowali za odrzuceniem ustawy. Sposoby lobbowania: wysyłanie listów, spotkania, telefony, faksy. Pod poniższymi linkami jest APEL DO RZĄDU I POLITYKÓW OD WYBORCÓW w sprawie odrzucenia projektu nowej ustawy o nasiennictwie pod którym dalej zbieramy podpisy. PODPISUJCIE, ROZSYŁAJCIE, LINKUJCIE, NAGŁAŚNIAJCIE. Musimy zebrać DUŻO podpisów w krótkim czasie! Podpisz i nagłaśniaj : http://alert-box.org/petycja/ oraz na Facebooku: http://www.facebook.com/pages/Alert-Boxorg/220832531272233 Przeczytaj – „Zmieniając kurs na życie. Lokalne rozwiązania globalnych problemów”, autor: Julian Rose www.renesans21.pl

Z ostatniej chwili – 02/07/2011 Niestety Posłowie PO i PSL przegłosowali nową ustawę o nasiennictwie, która otwiera Polskę na komercyjne uprawy GMO oraz spowoduje poważne ograniczenia dostępu do tradycyjnych/regionalnych nasion.

1 lipca posłowie PO i PSL przegłosowali nową ustawę o nasiennictwie, która otwiera Polskę na komercyjne uprawy GMO (Genetycznie Modyfikowane Organizmy) oraz spowoduje poważne ograniczenia dostępu do tradycyjnych/regionalnych nasion.

Tak głosowali (po)słowie – GŁOSOWANIE Nr 120 – POSIEDZENIE 95. Dnia 01-07-2011 Godz. 13:21

Przerażająca jest niewiedza i dwulicowość polityków, którzy zupełnie zignorowali głos swoich wyborców, bowiem Polacy, podobnie jak mieszkańcy innych krajów Unii Europejskiej, nie chcą GMO. Przerażający jest brak odpowiedzialności posłów, którzy głosowali za tą ustawą; brak odpowiedzialności za wyborców, za Polskę, za swoje rodziny i przyszłe pokolenia. Fakty, które wskazują na poważne zagrożenia GMO dla zdrowia, środowiska, tradycyjnego i ekologicznego rolnictwa (które stanowi 80% polskiego rolnictwa), są tak jasne, proste i jednoznaczne, że trudno im zaprzeczać i trudno je ignorować. Rząd RP i posłowie, którzy głosowali za nową propozycją ustawy o nasiennictwie, pokazali Polakom po raz kolejny, że ważniejsze są dla nich interesy ponadnarodowych korporacji niż własne społeczeństwo, w tym wyborcy, którzy oddali na nich swoje głosy. Mamy nadzieję, że w nadchodzących wyborach dostaną oni czerwone kartki od wyborców. Prosimy o nagłośnienie naszego stanowiska oraz APELU DO RZĄDU I POLITYKÓW http://alert-box.org w sprawie odrzucenia projektu nowej ustawy o nasiennictwie, pod którym od KILKU DNI zbierane są podpisy. Jadwiga Łopata, laureatka Nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel), odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi Sir Julian Rose, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi Anna Szmelcer, prezes Stowarzyszenia ‘Polska Wolan od GMO” Edyta Jaroszewska-Nowak, prezes Stowarzyszenia Ekoland o/Zachodniopomorski Paweł Połanecki, niezależny ekspert Koalicji Polska Wolna od GMO Roman Andrzej ŚNIADY – Komisja Sterująca Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO” Za astromaria.wordpress.com

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Zapamiętajcie ich dobrze, PSL –  potrzebuje GMO!!!

Wieluńskie PSL (spot wyborczy z 2010)
Kampania wyborcza – spoty PSL Wieluń

Spot wyborczy – PSL Wieluń

http://wybory2010.psl.pl/lodzkie/
http://www.youtube.com/watch?v=q5m5lBUo994

http://www.youtube.com/watch?v=NXIHGr_HaWI&feature=related

Spot wyborczy – PSL Wieluń

Piękne owoce i zboża polskich rolników (ze spotu wyborczego), będą zastąpione owocami GMO!!!

Czy Polskie Stronnictwo Ludowe, powinno się nazywać polskim ludowym stronnictwem, czy Polskim Korporacyjnym Stronnictwem ?

Zapamiętajcie ich dobrze, PO –  potrzebuje GMO!!!

Lista kandydatów ( PLATFORMY KORPORACYJNEJ) PO w czasie kampani październik 2010 rok,  na terenie Wielunia

Kandydaci do Sejmiku Województwa Łódzkiego
Kandydaci do Rady Miejskiej Wielunia
Kandydaci do Rady Powiatu Wieluńskiego

Tutaj przeczytamy i obejrzymy, wszystko to  co nam serwują razem z ustawą:

Niebezpieczny patogen w genetycznie modyfikowanych roślinach!

Herbicyd Monsanto powoduje powikłania poporodowe

Polska wieś a GMO – 11-letnia Patrycja Dunat

Wiejska według Monsanto v2 – cz.01

Kampania „Stop dla GMO w Polsce”

GMO – konferencja

Świat Według M-o-n-s-a-n-t-o 01/11

„Rzeczpospolita dzisiaj nie może ani więcej wolności, ani więcej własności obywatelowi zostawić, tylko ile zewnętrzny krajów związek pozwala. A w ustanowieniu rządu największą uwagę obracać musi na tenże zewnętrzny narodów związek”

„Rzeczpospolita Polska ma w swoich ręku ten fundusz, który sąsiedzi u siebie już kilkadziesiąt razy powiększyli, a w rządzie polskim jak gdyby zaklęty bez pożytku leży. Rozmnożyli, oświecili, zbogacili się w Polsce inni ludzie niepotrzebni, wieśniak zawsze w jednej liczbie, zawsze w jednej biedzie, zawsze niepracowity, zawsze głupi” – „PRZESTROGI DLA POLSKI” Stanisław Staszic.

Posted in Żywność | Otagowane: , , , , , , | Leave a Comment »

Szczepienia – Wiedza ochrania, ignorancja naraża

Posted by Femina Liberata w dniu 24 czerwca, 2011

Narodziny dziecka stanowią bardzo wzniosłą chwilę w życiu każdych rodziców, kochamy je i chcemy je chronić tak bardzo jak to tylko możliwe. Pierwsze zagrożenia które mogą pojawić się zaraz na początku każdego noworodka na tym świecie stanowi w głównej mierze poleganie i ufanie swoim rodzicom, na których spada odpowiedzialność za przyjście na świat swojego potomka. Tymi zagrożeniami może być brak odpowiedniej wiedzy rodziców którzy najczęściej ulegają innym i im ufają sami nie sprawdzając informacji. Taką właśnie informację postaram się przedstawić tym artykułem, i mam nadzieję że spowoduje on przynajmniej zastanowienie przed podjęciem jakichkolwiek działań ze strony rodziców.

Co wiemy na temat szczepień ?
Jakie to może mieć konsekwencje ?
Dlaczego są szczepienia obowiązkowe, dlaczego państwo (rząd) podejmuje decyzje za nas.
Dlaczego rząd nakazuje szczepienia ?
Czemu wierzymy że są dobre ?
Co one mogą powodować ?
Dlaczego nie dochodzimy prawdy, tylko ślepo słuchamy i wierzymy lekarzom?
Ile razy lekarz może się mylić ?
Ile razy robimy na przekór zaleceniom lekarza ?

Pytań można by wymieniać całe mnóstwo, jedno jest pewne, to Ty jako rodzic bierzesz pełną odpowiedzialność za sprowadzenie dziecka na świat, za jego wychowanie oraz za jego zdrowie, które chyba jest najważniejsze.

Sami wywołujemy choroby i sami zmierzamy w kierunku masowych zachorowań na raka oraz do uszkodzeń mózgu poprzez używanie szczepionek. – Prof. Leon Grigorski.

Ta publikacja ma na celu „rzucenie światła” na popularne szczepionki którymi szczepimy nasze dzieci, a tak naprawdę nie posiadamy większej wiedzy w tej dziedzinie, ta strona ma pomóc w uświadomienie sobie faktu zagrożenia jakie niesie ze sobą szczepionka.

Swego czasu władze medyczne w Australii orzekły:

Mamy zaufanie do zagranicznych badań, ponieważ nie dysponujemy pieniędzmi na tego typu działania. Jeśli chodzi o Australię, ufamy, że szczepienia są dla nas korzystne. Nasz stan oraz Ministerstwo Zdrowia nie są w stanie opracować polityki pozyskiwania informacji. Nie przeprowadzamy również dogłębnych badań i nie kolekcjonujemy bieżących statystyk. W dalszym ciągu wychodzimy z założenia, że państwo zagraniczne robią to w odpowiedni sposób, nawet jeśli wzrastają jakiekolwiek obawy czy też wątpliwości. ([1] str. 7-8)

Władze te zaufały zagranicznym badaniom, być może z USA. Z kolei władzom swoim zaufały ludzie tegoż państwa. Zapewne istnieje możliwość że Polskie władze ufają zagranicznym badaniom sami nie dotykając tego tematu, ponieważ zbyt dużo kosztują ? Pieniądze wbrew pozorom odgrywają bardzo ważną rolę, mogą również dyktować sprawy zdrowotne.

Dlaczego ufamy szczepieniom?

Odpowiedzi na frapujące nas pytania odnośnie szczepień, znajdziemy na stronie: http://szczepienia.blogspot.com
Szczepienia – Wiedza ochrania, ignorancja naraża

Posted in Zdrowie | Otagowane: , , , , | Leave a Comment »

Lepsze warunki dla pacjentów

Posted by Femina Liberata w dniu 17 czerwca, 2011

Przez ostatnie dwa lata wieluński szpital został gruntownie przebudowany i doposażony. Nie byłoby to możliwe, gdyby powiat nie otrzymał niemal 12 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego.

– To jedyna możliwość, aby przystosować szpital do obowiązujących wymogów sanitarnych i przeciwpożarowych – potwierdza Bożena Łaz, dyrektor SP ZOZ w Wieluniu.

Dzięki unijnemu wsparciu w pomieszczeniach po byłej pralni powstała centralna sterylizatornia. Narzędzia chirurgiczne lekarzy i specjalna odzież są teraz doskonale czyste. Urządzenie sterylizatorni kosztowało niemal 3 mln zł. Na oddziale intensywnej opieki medycznej założono zaś klimatyzację, co ułatwi pracę lekarzom, a pacjentom zapewni komfort powrotu do zdrowia. Obecnie trwa przebudowa chirurgii urazowo-ortopedycznej oraz bloku operacyjnego, w którym powstanie specjalna sala wybudzeń pacjentów. Powstanie też część socjalna dla pracowników, którzy będą mieli nowoczesne szatnie i łazienki. W szpitalu przygotowywana do oddania jest także pracownia endoskopowa. Będzie w niej można wykonać badania z zakresu gastroskopii i kolonoskopii. Ogłoszono już także przetarg na ucyfrowienie pracowni rtg, dzięki czemu lekarze będą mogli zdalnie odczytywać wyniki badań.

Wcześniej przebudowano fizykoterapię, pracownię bakteriologiczną. Wyremontowano także pomieszczenia na oddziale chirurgii dziecięcej oraz poradni gruźlicy i chorób płuc. W szpitalu założono także awaryjne zasilanie agregatów.

Niemal 3,5 ml zł przeznaczono na zakup sprzętu m.in. aparatu rtg, aparatu do znieczuleń, kardiomonitorów, usg, aparatu do hemodializy, stołu operacyjnego oraz respiratorów.

– Przez ostatnie dwa lata szpital był jednym wielkim placem budowy, ale dzięki unijnemu dofinansowaniu pacjenci przyjmowani są teraz w o wiele lepszych warunkach – dodaje dyrektorka szpitala.

Przypomnijmy, że oprócz dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego wkład własny w 14 milionowy projekt ma powiat wieluński.

źródło: Dziennik Polska

Posted in Zdrowie | Otagowane: , , , | Leave a Comment »