PUBLIKUJ Z LIBER BLOGIEM

Tutaj opublikujesz swój artykuł, prześlij posta!

Posts Tagged ‘wieluń’

CZYJ INTERES REPREZENTUJĄ ZWOLENNICY GMO?

Posted by Femina Liberata w dniu 30 lipca, 2011

PRZECIW GMO SĄ:
IZBY ROLNICZE,
KONWENT MARSZAŁKÓW,
SEJMIKI WOJEWÓDZKIE,
KOMITET OCHRONY PRZYRODY PAN, będący szeroką reprezentacją środowisk akademickich kraju,
ZDECYDOWANA WIĘKSZOŚĆ POLAKÓW i EUROPEJCZYKÓW.

CZYJ INTERES REPREZENTUJĄ ZWOLENNICY GMO?
UCHWAŁA Nr II/09/2011Zachodniopomorska Izba Rolnicza opowiada się przeciwko uwolnieniu genetycznie zmodyfikowanych organizmów do środowiska rolniczego Polski…
Dolnośląskie Porozumienie Związków i Organizacji Rolniczych stanowczo przeciwstawia się wprowadzaniu na obszarze Dolnego Śląska genetycznie modyfikowanych odmian roślin…
Podkarpackie Porozumienie Związków i Organizacji Rolniczych w pełni identyfikuje się ze stanowiskiem przyjętym przez Sejmik Województwa Podkarpackiego w dniu 27 września 2004r dotyczącym ogłoszenia na terenie Podkarpacia strefy wolnej od upraw organizmów roślinnych modyfikowanych genetycznie….’
Konwent Marszałków RP stwierdza, że rozpoczęcie upraw roślin modyfikowanych genetycznie może zaszkodzić wizerunkowi polskiej wsi, postrzeganej aktualnie jako producenta zdrowej i ekologicznej żywności o wysokiej jakości…i dalej Konwent pisze: ‘…Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu konsumentów, oczekujących zdrowej i bezpiecznej żywności konieczne jest stwarzanie warunków do produkcji żywności metodami przyjaznymi środowisku…’
Wszystkie Sejmiki Wojewódzkie chcą być wolne od GMO i podpisały odpowiednie uchwały/ rezolucje/stanowiska, które zostały wysłane do Rządu RP.

KOMITET OCHRONY PRZYRODY PAN W OŚWIADCZENIU W SPRAWIE UWALNIANIA DO ŚRODOWISKA ORGANIZMÓW MODYFIKOWANYCH GENETYCZNIE (GMO) pisze o konieczności wprowadzenia MORATORIUM na 15 lat. Dalej KOMITET, będący szeroką reprezentacją środowisk akademickich kraju, podkreśla bardzo poważne potencjalne niebezpieczeństwo związane z uwalnianiem GMO do środowiska. Zwraca uwagę na dające się już stwierdzić realne zagrożenie bioróżnorodności ze strony wprowadzanych do środowiska organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO). W oświadczeniu pisze mi.:

Uwalnianie tego typu organizmów do środowiska może wywołać bardzo poważne i dalekosiężne konsekwencje, których ostateczne rozmiary mogą okazać się daleko bardziej groźne niż dające się obecnie przewidzieć…

APEL DO RZĄDU I POLITYKÓW w sprawie odrzucenia projektu nowej ustawy o nasiennictwie, która otwiera Polskę na uprawy GMO i POWAZNIE ogranicza dostęp do tradycyjnych/regionalnych nasion podpisało w ciągu krótkiego czasu 15 tysięcy wyborców (codziennie przybywa tysiąc podpisów) oraz 160 organizacji reprezentujących tysiące obywateli.

Badania opinii publicznej pokazują, że zdecydowana większość Polaków (podobnie jak inni mieszkańcy Unii Europejskiej) nie chce GMO ani na talerzach, ani w uprawach.

9 krajów Unii Europejskiej wprowadziło zakazy upraw GMO chroniąc swoje rolnictwo i swoich obywateli… a w Polsce ciągle znajdują się zwolennicy tej niebezpiecznej i niesprawdzonej technologii…

CZYJ INTERES ONI REPREZENTUJĄ?
ŻĄDAJMY NATYCHMIASTOWEGO ZAKAZU UPRAW GMO. ŻĄDAJMY ODRZUCENIA nowej propozycji ustawy o nasiennictwie w jej obecnej formie.
Materiały źródłowe:

UCHWAŁA Nr II/09/2011 Walnego Zgromadzenia Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej z dnia 30 czerwca 2011 roku mówi:

‘…Zachodniopomorska Izba Rolnicza popiera stanowisko Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego dotyczące upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych przyjęte uchwałą Nr XXIII/258/05 z dnia 20 czerwca 2005 r…’

http://www.icppc.pl/antygmo/2005/03/dolnoslaska-izba-rolnicza/

http://www.icppc.pl/antygmo/2004/10/podkarpacka-izba-rolnicza/

http://www.icppc.pl/antygmo/2005/10/konwent-marszalkow/

http://www.icppc.pl/antygmo/strefy-wolne-od-gmo/wojewodztwa/

http://www.icppc.pl/antygmo/2010/02/oswiadczenie-komitetu-ochrony-przyrody-pan-w-sprawie-uwalniania-do-srodowiska-organizmow-modyfikowanych-genetycznie-gmo-%e2%80%93-koniecznosci-moratorium-i-wielostronnych-badan/

http://alert-box.org/petycja/

ICPPC – International Coalition to Protect the Polish Countryside,

Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

34-146 Stryszów 156, Poland tel./fax +48 33 8797114 biuro@icppc.pl

http://www.icppc.pl http://www.gmo.icppc.pl http://www.eko-cel.pl

Przeczytaj – „Zmieniając kurs na życie. Lokalne rozwiązania globalnych problemów”, autor: Julian Rose http://www.renesans21.pl
źródło: astromaria.wordpress.com
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Symboliczna akcja pt. „P$L – Partia Sprzedająca Ludowców?”
DLACZEGO?
Rząd PO-PSL chce wprowadzić GMO (Genetycznie Modyfikowane Organizmy) tylnymi drzwiami ustawą o nasiennictwie!

GMO to dużo więcej zabójczej chemii

PSL zamiast bronić interesu półtora miliona rodzinnych tradycyjnych i ekologicznych gospodarstw twierdzi, że nowy projekt ustawy o nasiennictwie został starannie przygotowany.

Ta propozycja ustawy o nasiennictwie została 1 lipca 2011 przeglosowana przez koalicję PO-PSL . Jest zła z dwóch powodów: po pierwsze – pozwoli ona na prowadzenie w Polsce upraw GMO, po drugie – spowoduje ograniczenie dostępności ziarna siewnego naszych rodzimych odmian uprawnych.

Z treści obowiązującej ustawy o nasiennictwie wykreślono kluczowy zapis w brzmieniu : „Odmian genetycznie zmodyfikowanych nie wpisuje się do krajowego rejestru.” Oznacza to umożliwienie upraw GMO, co w konsekwencji doprowadzi do natychmiastowego i nieodwracalnego skażenia upraw tradycyjnych i ekologicznych.

GMO pozornie bez chemii, wielkie- kłamstwo

Jest to wszystko bardzo pokrętnie skonstruowane, ale w efekcie otrzymujemy przyzwolenie na uprawy GMO, pomimo pozornego zakazu. Dodatkowo — mamy dezinformację społeczeństwa, któremu wmówiono, że nowa ustawa nie pozwoli na uprawy GMO.

Dlatego pytamy posłów z PSL: czy są gotowi wziąć odpowiedzialność za zanieczyszczenie przez GMO polskiej wsi? Czy chcą doprowadzić do upadku półtora miliona rodzinnych, tradycyjnych i ekologicznych gospodarstw; do tragedii rolników, z których wielu oddało na nich głos?

Nie chcemy ziemniaka Amflora

Od Rządu RP domagamy się natychmiastowego wprowadzenia zakazu upraw kukurydzy MON810 i ziemniaka Amflora wzorem innych krajów (Francja, Austria, Węgry, Włochy, Luksemburg, Grecja, Niemcy, Bułgaria oraz Szwajcaria).

Treść APELU dostępna jest na stronie http://alert-box.org/petycja/ .

ORGANIZATORZY:
KOALICJA Polska Wolna od GMO http://polska-wolna-od-gmo.org/ 

Posted in Gospodarka, Zdrowie, Żywność | Otagowane: , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Ustawa o nasiennictwie – bubel legislacyjny z GMO w tle

Posted by Femina Liberata w dniu 12 czerwca, 2011

Zdrowy rozsądek i organizacje społeczne odniosły właśnie małe zwycięstwo. Nowy projekt ustawy o nasiennictwie, po obradach Sejmu w dniu 7 czerwca, wrócił do poprawek w komisji sejmowej.
Dzięki wspólnej akcji wielu organizacji i ludzi dobrej woli, do posłów i do mediów trafił w ubiegłym tygodniu „Apel do rządu i polityków w sprawie odrzucenia nowego projektu ustawy o nasiennictwie”, w którym wypunktowane były wady nowej ustawy i zaniedbania w zakresie konsultacji społecznych.

Być może dzięki temu apelowi wielu posłów, podczas sprawozdania Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zadało szereg zasadniczych pytań. Dzięki temu stało się jasne, że ustawa w obecnej formie jest bublem i zawiera wiele zapisów niekorzystnych dla polskich rolników i dla naszej gospodarki.

Miejmy nadzieję, że teraz nasi parlamentarzyści pochylą się nad ustawą tak, aby jej zapisy chroniły strategiczne interesy naszego kraju i bezpieczeństwo żywieniowe.

Oto apel do polityków

Apel do rządu i polityków opozycyjnych: wyborcy nie chcą GMO!

Uwaga: Rząd chce wprowadzić GMO tylnymi drzwiami, poprzez Ustawą o nasiennictwie!

Szanowny Panie Premierze,
Szanowny Panie Marszałku,
Szanowna Pani Poseł,
Szanowny Panie Pośle,

Zwracamy się do Państwa z pilnym apelem o odrzucenie projektu nowej ustawy o nasiennictwie, bowiem:

1. Sposób w jaki próbuje się ją przeforsować jest drastycznym przykładem braku poszanowania obowiązującego prawa. Nie przeprowadzono konsultacji społecznych w tej kluczowej sprawie, dotyczącej każdego Polaka. Nie zaproszono do konsultacji tak ważnych organizacji społecznych jak Koalicja „POLSKA WOLNA OD GMO”, Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO, Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi, Instytut Spraw Obywatelskich, EKOLAND, Instytut Zrównoważonego Rozwoju.

2. Z treści obowiązującej ustawy o nasiennictwie z roku 2003 wykreślono zapisy Art. 5 ust 4. w brzmieniu: „Odmian genetycznie zmodyfikowanych nie wpisuje się do krajowego rejestru.”
(Dz.U. z 2007 r. Nr. 41, poz. 271 z późn. zm.). Ustawa zawiera także nieprecyzyjne regulacje w sprawie nasion i roślin GMO, co zostanie wykorzystane jako kolejna furtka prawna przez tych, którym zależy, aby w Polsce uprawiać GMO. To też jest szokujący dowód braku respektu dla żądań zdecydowanej większości WYBORCÓW, którzy chcą Polski wolnej od GMO. W dodatku wszystkie Sejmiki Wojewódzkie (już w latach 2004-2006!) wyraziły swój mocny sprzeciw przeciwko GMO w stosownych uchwałach i rezolucjach opowiadając się za przekształceniem wszystkich województw (czyli całej Polski) w strefy wolne od GMO. więcej…

Polska wieś a GMO – 11-letnia Patrycja Dunat

Życie wymyka sie spod kontroli cz1/6

Posted in Żywność | Otagowane: , , , , , | Leave a Comment »

Wieluń: Bakterii już nie ma

Posted by Femina Liberata w dniu 10 czerwca, 2011

Basen kryty przez kilka ostatnich dni był zamknięty, bo po rutynowej kontroli sanepidu wykryto w nim bakterię gronkowca. W tym czasie woda została spuszczona, a niecka basenu dokładnie zdezynfekowana i wypełniona świężą wodą. Stan jej czystości ponownie zbadał sanepid i wydał Wieluńskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji zgodę na ponowne otwarcie basenu. Czy to oznacza, że korzystający z kąpieliska mogą czuć się bezpiecznie?
– Tak. Ostatnie wyniki badań nie wykazały obecności gronkowca i podwyższonej ilości bakterii. Także woda jest właściwej jakości – zapewnia Barbara Sułkowska, dyrektor wieluńskiego sanepidu.
Przypomnijmy, że bakteria gronkowca dostała się do wody od ludzi korzystających z kąpieliska. Szef WOSiR przypomina, że nie wszyscy mają jeszcze odpowiednie nawyki.
– Niestety , nie wszyscy posiadają jeszcze tak podstawowy nawyk, jak umycie się przed wejściem do basenu. Część mieszkańców traktuje p pływalnię jak łaźnię. Prosto z ulicy wchodzą do wody, a później myją włosy pod prysznicem i wychodzą. Dlatego jeszcze raz prosimy o zachowanie podstawowych zasad higieny – mówi Jacek Raszewski, kierownik WOSiR.
Basen kryty najprawdopodobniej będzie otwarty do 23 czerwca. W Boże Ciało tuż po zakończeniu roku szkolnego zostanie zaś otwarty basen odkryty przy ul. Broniewskiego. Bilety zdrożały o złotówkę.
źródło: naszemiasto.pl

Posted in Żywność | Otagowane: , , , | Leave a Comment »

Orlen chce szukać gazu koło Sieradza

Posted by Femina Liberata w dniu 9 czerwca, 2011

Gaz łupkowy to w ostatnich dniach gorący temat. Amerykanie oszacowali, że na terenie naszego kraju jest ponad 5 bilionów metrów sześciennych tego surowca. Nic dziwnego, że cała Polska szykuje się na łupki. Główne rejony poszukiwań to ukośny pas od Gdańska, przez Mazowsze, aż po Lubelszczyznę. Tam prywatnym firmom przyznano już kilkadziesiąt koncesji.

Ale jest też na mapie, przygotowanej przez Ministerstwo Środowiska, jedna „plama” w centralnej Polsce – to dość rozległy teren między Zduńską Wolą, Wieluniem i Wieruszowem. Jak się dowiedzieliśmy, o koncesję stara się tam firma Orlen Upstream, spółka zależna od paliwowego giganta.

Złożone przez nią wnioski są weryfikowane przez Ministerstwo Środowiska, decyzje powinny zapaść po wakacjach. Jeżeli będą pozytywne, Orlen Upstream ma 3 lata na wykonanie badań sejsmicznych i ocenę atrakcyjności złoża.

Od tego będą zależały decyzje, czy spółka będzie się dalej angażować w prace na tym terenie. Nie ma tylko pewności, czy na 100 procent chodzi o gaz łupkowy, jak wynikałoby z rządowej mapy.

Orlen posługuje się szerszym pojęciem „gazu niekonwencjonalnego”. Może się pod nim kryć gaz łupkowy, czyli taki, który znajduje się w niewielkich szczelinach skalnych pod ziemią. Ale może to też być na przykład tzw. gaz zamknięty, pozyskiwany z piaskowców.

Czy pod Sieradzem są szanse na odkrycie „żyły złota”? Mirosław Rutkowski z Państwowego Instytutu Geologicznego mówi, że koncesje, które sprzedaje firmom resort środowiska, są przygotowane na podstawie badań prowadzonych przez jego instytucję. Jednak nie chce powiedzieć, co może kryć ziemia koło Sieradza. – Bo wchodzimy w sprawy handlowe, dlatego nie możemy wartościować koncesji, mówić, że gdzieś są większe czy mniejsze szanse na znalezienie złóż gazu – mówi Rutkowski.

Zdradza za to, jak wyglądają badania. Po studiach archiwalnych opracowań przystępuje się do badań sejsmicznych. W teren wyjeżdża kilkadziesiąt ciężarówek ze specjalnymi płytami, które opuszczone na ziemię generują wstrząsy. W ten sposób zdobywa się wiedzę o budowie geologicznej i typuje miejsca do wierceń.

Wywiercenie jednego otworu to koszt około 50 mln zł. A średnio wierci się trzy dziury. Kosztowne są też inne badania. Łącznie koszt dochodzi nawet do 500 mln zł. – A to dopiero początek – mówi Mirosław Rutkowski. – W USA na średnim polu roczne nakłady sięgają 5 mld dolarów. To gigantyczna inwestycja, która zwraca się dopiero po 10 czy 20 latach.
żródło: naszemiasto.pl

Od autora
GASLAND film nominowany do Oscara w 2011r. w kategorii filmów dokumentalnych. Emitowany był również przez kanał HBO – niestety prawdopodobnie nie doczeka się premiery w polskiej TV ze względu na tematykę jaką porusza.

Wypowiedź kongresmena z tegoż filmu:

Mr. Maurice Hinchey – członek komisji – kongresmen, New York – „Musimy sobie przypomnieć – już kiedyś zdawano sobie sprawę z tego, że metoda wydobycia gazu ziemnego, która już trwała co najmniej od 20 lat, miała negatywne skutki. Zatruła studnie. Utrudniła ludziom życie, zagraża ich zyciu. Kiedy zmieniła się sytuacja energetyczna kładziono nacisk na to, aby wydobywać gaz ziemny jak najmniejszym kosztem, jak największym zyskiem. Zamiast szczerze mówić o związanych z tym konsekwencjach. Potrzeba nam więcej informacji, szczegółów, lepiej to zrozumieć. Ludzie muszą szczerze informować o tym co robią.”

Posted in Gospodarka | Otagowane: , , , , , | 1 Comment »

„Tajemnicą jest, skąd się wzięła ta zaraza”

Posted by Femina Liberata w dniu 9 czerwca, 2011

Minister zdrowia Ewa Kopacz

– Jest dla nas tajemnicą, skąd się wzięła cała ta zaraza – mówi o zakażeniach EHEC minister zdrowia Ewa Kopacz w RMF FM.

– W Polsce jest bezpiecznie, mamy tylko przypadki zawleczone i zakażenia wtórne, czyli 7-letniego chłopca i jego opiekunkę – uspokaja.

Wczoraj eksperci z z Magdeburga wykryli nowy szczep pałeczki okrężnicy EHEC na resztkach ogórków. Próbki pobrano z pojemnika na odpadki należącego do rodziny, której członkowie zakazili się bakterią.

Jak informuje niemiecka agencja dpa, nie jest jasne, w jaki sposób doszło do zanieczyszczenia bakterią resztek ogórków. Po raz pierwszy jednak wykryto na produktach spożywczych groźny jej typ O104:H4, który grasuje na północy Niemiec i zabił już 25 osób.

Przedstawiciele niemieckich władz zasygnalizowali w środę, że być może nigdy nie uda się zidentyfikować źródła zakażeń bakterią EHEC. Minister zdrowia Daniel Bahr wskazał, że doświadczenia wcześniejszych epidemii EHEC na świecie pokazują, iż w większości – w 70-80 procentach – przypadków nie udaje się wykryć jej źródeł. Jak zapewnił, niemieckie władze robią wszystko, co możliwe, by znaleźć przyczynę fali zatruć wywołanych enterokrwotocznym szczepem E. coli.

Wciąż aktualne pozostaje ostrzeżenie przed spożywaniem ogórków, sałaty i pomidorów na surowo, a także kiełków. Bardzo poważnie traktowany jest trop wskazujący na kiełki z gospodarstwa w okręgu Uelzen w Dolnej Saksonii jako źródło epidemii, pomimo że pierwsze testy kiełków nie wykazały obecności bakterii. Kilkudziesięciu chorych przebywających w szpitalach w Dolnej Saksonii twierdziło, że spożywało kiełki. Wspomniane gospodarstwo dostarczało również kiełki do stołówek, restauracji i hoteli na północy Niemiec, których wielu gości zaraziło się EHEC.

Do wtorku w Niemczech odnotowano ponad 1900 zakażeń EHEC, z czego u ponad 670 osób choroba ma ciężki przebieg. Bahr poinformował w środę, że liczba nowych infekcji spada, co daje powody do ostrożnego optymizmu, iż najgorsze już minęło.

źródło: Radio RMF FM

Posted in Zdrowie | Otagowane: , , , , , , , , | Leave a Comment »

Co czwarty haker informatorem FBI?

Posted by Femina Liberata w dniu 7 czerwca, 2011

Mieliby oni zostać pozyskani przez FBI w wyniku gróźb postawienia ich przed sądami, które najpewniej orzekłyby wyroki więzienia za popełnione przestępstwa, głównie cyberwłamania. Czy jednak działania FBI są zgodne z prawem?

Brytyjski dziennik Guardian ustalił w wyniku własnego dochodzenia, że nawet co czwarty amerykański haker może być obecnie informatorem FBI. Według informacji dziennikarzy służbom specjalnym, a także Biuru Śledczemu udało się zastraszyć sporą rzeszę specjalistów komputerowych surowymi wyrokami więzienia, skłaniając ich tym samym do współpracy. Na ich niekorzyść działa także nierzadko słaba znajomość prawa.

„Zwerbowani” hakerzy donoszą więc na cyberprzestępców, zdarza się też jednak na pewno tak, że ofiarami padają zwykli hakerzy, prawa nie łamiący. W sytuacji, gdy ma się wizję długoletniego pobytu w więzieniu, nie zawsze działa się racjonalnie, co sprawia, że część osób niepotrzebnie staje przed obliczem służb specjalnych. Niewątpliwie wydaje się to skutecznym sposobem nie tylko na pozyskiwanie informacji o tym, co dzieje się po ciemnej stronie internetu, ale także na rozprawianie się z grupami przestępczymi.

Otwartym pozostaje pytanie, czy takie działania pozostają w zgodzie z prawem. Co na to Departament Sprawiedliwości? Czy prezydent Barack Obama jest świadom tych praktyk, jeśli są one prawdziwe? Jak na szantaż w tego typu sytuacjach zapatrują się organizacje broniące praw człowieka? Są to ważne pytania, na które amerykańska demokracja musi znaleźć odpowiedzi.

Tymczasem do sieci wyciekły dane dostępowe członków grupy InfraGard z Atlanty współpracującej z Federalnym Biurem Śledczym w zakresie zagrożeń dla infrastruktury internetu. Paul Farley, stojący na jej czele, powiedział agencji AP, że nie jest znana tożsamość włamywaczy. W ich ręce wpadło jednak około 180 kompletów loginów i haseł. Zostały one opublikowane na stronach LulzSecurity grupy, która twierdzi, że stoi za ostatnimi atakami na Sony.

Grupa ta twierdzi ponadto, że wykorzystała jedno z haseł do kradzieży około 1000 maili jednego z pracowników firmy Unveillance LLC. Jak tłumaczy, jest to reakcja na zapowiedź Pentagonu uznania niektórych cyberataków za wypowiedzenie wojny. Amerykanie bowiem coraz poważniej podchodzą do zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem, dostrzegając, że wywierają one coraz większy wpływ na stosunki międzynarodowe.

Konflikty zbrojne wydają się obecnie zdecydowanie mniej prawdopodobne niż jeszcze kilkanaście lat temu. Przestępcy i same państwa odkryły znacznie tańsze i zapewne także bardziej efektywne sposoby „wywierania nacisku” na innych. Groźba odcięcia dostaw energii elektrycznej, zatrucia wody pitnej czy kradzieży poufnych informacji może niedługo zacząć działać równie skutecznie, jak dywizjony czołgów czekające na granicy.

Odpowiednie służby państwowe odpowiadające za bezpieczeństwo prowadzą nieustanny wyścig z czasem, próbując dochować tempa grupom przestępczym grasującym w sieci. Zasadnym wydawać by się w takiej sytuacji mogło skierowanie większych na to funduszy kosztem zbrojeń tradycyjnych. W świetle wydarzeń ostatnich lat proces ten powinien przyspieszyć.

Źródło: Dziennik Internautów za Guardian

Posted in Internet | Otagowane: , , , , , , , | Leave a Comment »

Wieluński basen zamknięty do odwołania

Posted by Femina Liberata w dniu 7 czerwca, 2011

Kryta pływalnia została zamknięta do odwołania. Taką decyzję podjął sanepid, który wykrył w wodzie bakterię gronkowca.
Zanieczyszczenie wody i podwyższoną liczbę bakterii, wykryliśmy podczas rutynowej kontroli. Pobraliśmy próbki wody do badań. Ostateczne wyniki poznamy w czwartek – wyjaśnia Barbara Sułkowska, dyrektor wieluńskiego sanepidu.
Kierownik WOSIR ma nadzieję, że basen zostanie ponownie otwarty w piątek. – Zdezynfekowaliśmy nieckę basenu i zmieniliśmy wodę. Teraz czekamy tylko na decyzję sanepidu o ponownym otwarciu basenu – mówi kierownik WOSIR.
Okazuje się, że nosicielami bakterii gronkowca są ludzie, stąd też jego obecność w wodzie. Zdaniem kierownika WOSIR nie wszyscy przestrzegają jeszcze podstawowych zasad higieny, stąd problem.
Część mieszkańców traktuje basen jak łaźnie. Przychodzą z ulicy i wchodzą do wody – mówi Jacek Raszewski.
Na szczęście póki co do sanepidu nie zgłosił się żaden mieszkaniec, który skarżyłby się na zmiany skórne bądź dolegliwości wynikające z kąpieli w wieluńskiej pływalni.

źródło: naszemiasto.pl

Posted in Zdrowie | Otagowane: , , , , | Leave a Comment »

SPÓŁDZIELNIA DOSTAWCÓW MLEKA WYRÓŻNIONA

Posted by Femina Liberata w dniu 28 Maj, 2011

Spółdzielni Dostawców Mleka w Wieluniu w ubiegłym tygodniu otrzymała nagrody i wyróżnienia za wysoką jakość produktów nabiałowych.

Złotą Mleczną Rewię w kategorii masło i produkty tłuszczowe za Masło Ekstra z Wielunia podczas 14 Targów Mleczarstwa MLECZNA REWIA w Gdańsku , które odbywały się w dniach 18-20.05.2011 r.
Puchar Prezesa Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich za wysoką jakość produktów tłuszczowych podczas 14 Targów Mleczarstwa MLECZNA REWIA w Gdańsku, które odbywały się w dniach 18-20.05.2011 r.
Godło Promocyjne AGRO POLSKA za produkt Twarożek kanapkowo-sernikowy „Mój Ulubiony” 200g, 450g, 1kg , podczas Ogólnopolskiego Konkursu Promocyjnego Agro Polska w Rzeszowie w dniu 21.05.2011 r.
Medal za zajęcie I-go miejsca w XV Krajowej Ocenie Masła i Mlecznych Produktów Wysokotłuszczowych w Lublinie w dniu 21.05.2011r. w kategorii sery i serki twarogowe za Twarożek kanapkowo-sernikowy „Mój Ulubiony” 200 g, 450 g, 1 kg
źródło: TVK

Posted in Żywność | Otagowane: , , , , , | Leave a Comment »

Wieluńscy stróże prawa ostrzegają

Posted by Femina Liberata w dniu 20 Maj, 2011

– Dzień dobry, jestem przedstawicielem Narodowego Funduszu Zdrowia, chciałabym z Panią porozmawiać na temat… – tak przedstawiła się kobieta, która zapukała do ponad 80-letniej mieszkanki Wielunia i pod pozorem przyznania jej dodatkowych świadczeń zdrowotnych weszła do mieszkania.
Oszuści wprowadzają swoje ofiary w błąd, podając się za urzędnika, przedstawiciela firmy ubezpieczeniowej, instytucji lub za członka rodziny, prowadzą rozmowę w taki sposób, że potencjalna ofiara nie ma żadnych wątpliwości co do osoby i wpuszcza ją do mieszkania, nie podejrzewając, że ma do czynienia z przestępcą.

W dniu 6 maja 2011 roku, w godzinach dopołudniowych n/n kobieta w wieku ok. 35 lat, zapukała do drzwi starszej kobiety, mieszkanki Wielunia, podając się za pracownika NFZ powiedziała, że została ona wytypowana do otrzymania dodatkowych świadczeń zdrowotnych wartości 800 zł. Pod pozorem konieczności dopełnienia niezbędnych formalności kobieta weszła do mieszkania i oświadczyła, że za przystąpienie do oferty, starsza pani otrzyma już w tym dniu 100 zł, po czym wyciągnęła z torebki banknot o nominale 200 zł i poprosiła o wydanie reszty. Gdy otrzymała resztę, powiedziała, że nie może przyjąć tego banknotu, ponieważ jest on źle oznaczony, nieświadoma niczego właścicielka mieszkania przyniosła więc kopertę, w której było 1500 zł, aby wybrać odpowiednio oznaczony banknot. Po wydaniu reszty, starsza pani położyła kopertę na stole, a „pracownica NFZ-u” poprosiła ją, aby się położyła na łóżku celem przeprowadzenia wstępnych badań, jak się okazało podczas owych badań, oszustka opróżniła z pieniędzy leżącą na stole kopertę, po czym oświadczyła, że musi przynieść z auta sprzęt diagnostyczny, w tym momencie kobieta spytała ją o legitymację służbową, w odpowiedzi usłyszała, że jak wróci to zaraz ją pokaże. Kiedy właścicielka mieszkania czekała na nią, zauważyła, że koperta jest pusta – jednak po oszustce nie było już śladu. Sprawę bada Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu.
Oszuści najpierw typują swoje potencjalne ofiary – najczęściej wybierają osoby starsze, mieszkające samotnie, nieświadome zagrożeń ze strony obcych ludzi.
Pamiętajmy, że w stosunku do osób obcych musimy kierować się zasadą ograniczonego zaufania, nie należy wpuszczać do mieszkań osób, które podając się za urzędnika lub przedstawiciela jakiejś firmy, nie posiadają przy sobie legitymacji lub jakiegokolwiek identyfikatora służbowego.
źródło: http://www.wielun.policja.gov.pl/

Posted in Bezprawie | Otagowane: , , , , | Leave a Comment »

SINY PŁYN ZWANY MLEKIEM. Prawdziwe mleko czy niebezpieczna imitacja?

Posted by Femina Liberata w dniu 29 marca, 2011

Prawdziwe mleko czy niebezpieczna imitacja?
Napisany przez icppc, data: 28.03.2011
http://www.icppc.pl

SINY PŁYN ZWANY MLEKIEM. Prawdziwe mleko czy niebezpieczna imitacja?

Niedawno moją uwagę przykuła informacja, że uczniom w polskich szkołach podaje się homogenizowane mleko UHT ( z angielskiego ultra high temperature processing). To kolejne poważne zagrożenie dla zdrowia Waszych dzieci. Mleko UHT jest sztucznym, nienaturalnym pożywieniem, pozbawionym pożytecznych bakterii, które pomagają wzmocnić układ odpornościowy i kostny, a także wspomagają właściwe trawienie. Proces UHT polega na ogrzewaniu mleka w temperaturze 135-150°C przez 2-9 sekund i natychmiastowym schłodzeniu do około 20°C. Mleko UHT jest wymieniane jako jeden ze sprawców chorób serca, z racji tego, że zatyka naczynia krwionośne. Homogenizacja zaś powoduje, że zarówno mleko jak i śmietana (która normalnie osadza się na powierzchni mleka) przybierają tą samą konsystencję. Jest to osiągane poprzez przepuszczenie oryginalnego mleka i śmietany, pod wysokim ciśnieniem, przez drobno dziurkowaną miedzianą płytkę. Cząstki tłuszczu pękają i to powoduje zniekształcenie białek mleka. Doprowadza to mleko do stanu, w którym jest w dużej mierze niestrawne.

Niemożliwe jest porównywanie homogenizowanego mleka UHT, słusznie określanego przez śp. prof. Mieczysława Górnego SINYM PŁYNEM ZWANYM MLEKIEM, do nieprzetworzonego mleka krowiego, które jest jednym z najbardziej odżywczych i bogatych w witaminy pożywieniem. Nieprzetworzone mleko krowie jest właściwie uznawane za kompletne pożywienie, nad którym góruje jedynie mleko matki.

Więc co się dzieje?

Dlaczego ryzykujemy zdrowie naszych dzieci w imię prostackich działań marketingowych, które produkują śliczne opakowania i historyjki o zawartości danego produktu, kusząc dzieci (i rodziców) i wmawiając im, że spożywają coś, co tym nie jest. Rodzice muszą sobie przypomnieć, czym jest PRAWDZIWE MLEKO. Wycieczka na wieś i wizyta z degustacją w tradycyjnych i ekologicznych, rodzinnych gospodarstwach, powinna być na szczycie listy priorytetów dla każdego, kto zapomniał, jaka różnica jest między prawdziwym jedzeniem a jedzeniem śmieciowym.

Ogromną odpowiedzialnością rodziców jest żywienie swoich dzieci najlepszym dostępnym pożywieniem. Zaniedbania na tym polu są jednocześnie groźne i nieodpowiedzialne. To w ciągu pierwszych 10-15 lat życia kształtuje się zdrowie rosnącego człowieka; może być ono zabezpieczone lub zaniedbane.
Kontrola korporacji nad łańcuchem pokarmowym zagraża nam wszystkim. Jakości pożywienia z dzisiejszych sklepów i supermarketów nie można porównać z tym, co było 10-20 lat temu i z tym co można zebrać we własnym ogrodzie, wykopać z pola, czy też kupić od sąsiada – dobrego rolnika.

Za zdecydowaną większością szczelnie opakowanych, masowo produkowanych przetworów spożywczych kryje się pozbawione życia, nienaturalne pożywienie, które nigdy nie powinno być dopuszczone do sprzedaży. Nie dajcie się ogłupić kuszącym logo i ślicznym opakowaniom. Służą one zmyleniu naszej czujności. To domowa krowa jest warta w złocie tyle ile sama waży… – tylko spróbuj masła lub kwaśnego mleka i sera od niej i obserwuj reakcje dziecka, którego kubki smakowe i dobry apetyt nie są jeszcze zniekształcone.

Jeśli twierdzimy, że kochamy nasze dzieci, to musimy to pokazać w praktyce dbając o to aby miały codziennie wysokiej jakości pożywienie. Musimy traktować to jako priorytet!

Szkoła czy przedszkole, które żywią dzieci mlekiem UHT czy też innym śmieciowym jedzeniem nie spełniają swojego obowiązku zarówno w stosunku do dzieci jak do siebie samych. Te praktyki nie mogą dłużej trwać. Dzieci i młodzież powinni dostawać świeże, dobrej jakości mleko od lokalnych rolników. Będzie to miało dodatkową korzyść wspierania tych rolników, którzy jeszcze dbają o jakość pożywienia i naturalnego środowiska.

Nie ma wytłumaczenia dla bierności tego, kto przeczytał ten artykuł. Powiedz w swojej szkole, że Twoje dziecko nie może otrzymywać tego nienaturalnego mlecznego produktu i Ty nie będziesz wspierać podawania dzieciom takiego mleka. Żądajcie od Rządu RP aby zaprzestał promowania i finansowania w szkołach (z naszych pieniędzy/z podatników) mleka UHT czy też każdego innego pożywienia, które zamiast odżywiać nas i nasze dzieci jest przyczyną coraz szerszej gamy poważnych chorób oraz dramatycznie rosnącej otyłości.
Jeśli wciąż jeszcze masz wątpliwości na temat zalet naturalnego, świeżego mleka, to może przekonasz się wiedząc, że Królowa Anglii nie pija innego.

Autor artykułu: Sir Julian Rose, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC http://www.icppc.pl , ex producent mleka i prezes stowarzyszenia “UK Campaign for Real Milk” (kampania na rzecz Prawdziwego Mleka w Anglii).

DODATEK:

Producenci mleka UHT przekonują nas, że podczas procesu pasteryzacji mleko nie traci swoich cennych składników odżywczych. Naukowcy mają jednak inne zdanie. Kramer, Latzke and Shaw (Kramer, Martha M., Latzke, F., and Shaw, M.M., A Comparison of Raw, Pasteurized, Evaporated and Dried Milks as Sources of Calcium and Phosphorus for the Human Subject, Journal of Biological Chemistry, 79:283-295, 1928) zauważyli, ze równowaga wapniowa u dorosłych pijących mleko pasteryzowane jest znacznie gorsza niż u tych pijących mleko świeże.

Doświadczenia na świnkach morskich wykazały, że te, w których pożywieniu znajdowało się mleko świeże nie wykazywały żadnych zaburzeń, natomiast te karmione mlekiem pasteryzowanym miały oznaki niedoborów i sztywność nadgarstków. Gdy dodatkowo zamiast pełnego mleka pasteryzowanego podawano odtłuszczone, niedobory pogłębiły się doprowadzając do wyniszczenia i osłabienia. Autopsja wykazała zanik mięśni, odkryto też zwapnienia biegnące równolegle do włókien mięśniowych. Zwapnienia znaleziono też w innych częściach ciała. (annual Review of Biochemistry, Vol. 18, Page 435. (1944)).

Doświadczenia na szczurach wykazały, że potomstwo tych, które były karmione mlekiem pasteryzowanym miały zmniejszona witalność i umierały wcześniej, niż te z grupy karmionej świeżym mlekiem. Powiązano to z brakiem witaminy A w mleku pasteryzowanym.

Według amerykańskich badaczy pasteryzacja niszczy pomiędzy 25 a 38% witamin z grupy B complex. Pasteryzacja niszczy również 20-50 % witaminy C.

Na podstawie : “Abstracts on the Effect of Pasteurization on the Nutritional Value of Milk” Real milk” opracowała Monika Malon, stowarzyszenie POLSKA WOLNA OD GMO

Naszymi podatkami płaci się za ‘szklankę mleka’ które jest niestrawne i powoduje choroby…a lokalni rolnicy pozbawiani są rynku zbytu…Mleko, które dostają dzieci w szkołach to np.: “Mleko z klasą”: UHT, 200 ml 1,5 % tł. ze słomką . Mleko UHT otrzymuje się przez ogrzanie (na kilka sekund) surowego mleka do temperatury 135-150 st. C i natychmiastowe ochłodzenie do 20 st. C. Technolodzy nazwali ten zabieg „cudem”, natomiast zdaniem żywieniowców, taki produkt to tylko „martwy, niestrawny twór”.

…Unijny program “szklanka mleka” ma promować wśród dzieci i młodzieży spożycie mleka, a tym samym zdrowy styl życia… – mówił podczas konferencji prasowej minister rolnictwa Marek Sawicki….Program działa w Polsce od 2004 r., ale rozwinął się w 2007 roku, po wprowadzeniu dopłat z budżetu krajowego….W sumie program kosztował ok. 220 mln zł, z czego 57 mln zł wyłożyła Unia Europejska, a pozostała część – ok. 163 mln zł – pochodziła z budżetu krajowego. 5 mln zł dopłacił Fundusz Promocji Mleczarstwa….
źródło: www.icppc.pl

Posted in Zdrowie | Otagowane: , , , , , , , | Leave a Comment »