PUBLIKUJ Z LIBER BLOGIEM

Tutaj opublikujesz swój artykuł, prześlij posta!

Posts Tagged ‘firmy farmaceutyczne’

Zastrzyki w Ciemno

Posted by Femina Liberata w dniu Maj 22, 2013

W związku ze wzrostem przypadków autyzmu i innych zaburzeń immunologicznych u niektórych szczególnie wrażliwych osób, wielu uznanych specjalistów kwestionuje bezpieczeństwo szczepienia na tak dużą skalę.
Shots in the dark PL 1 – Zastrzyki w Ciemno

Shots in the dark PL 2 – Zastrzyki w Ciemno

Koniec szczepionkowej bredni: Dokumenty z UK ujawniają 30-letnią maskaradę / Zastrzyki w ciemno

http://childhealthsafety.wordpress.com/2012/03/14/government-experts-cover-up-vaccine-hazards/

Dokument w całości do pobrania tutaj: http://www.ecomed.org.uk/wp-content/uploads/2011/09/3-tomljenovic.pdf

Cytat:

„Celowo ukrywając informacje przed rodzicami wyłącznie w celu skłonienia ich do podporządkowania się “oficjalnemu” kalendarzowi szczepień, co może być uznane za formę naruszenie etyki lub nawet działanie świadome w celu wyrządzenia szkody. Oficjalne dokumenty otrzymane z brytyjskiego Departamentu Zdrowia (DH) i Wspólnego Komitetu ds. Szczepień i Immunizacji (JCVI) przedstawiają, że brytyjskie władze zdrowotne były zaangażowane w ten proceder przez ostatnie 30 lat, najwyraźniej wyłącznie w celu ochrony krajowego programu szczepień”.

I jeszcze jeden:

„Te stenogramy z posiedzeń JCVI pokazują również, że niektórzy członkowie Komitetu mieli rozległe powiązania z firmami farmaceutycznymi, a JCVI często współpracowało z producentami szczepionek na temat strategii mających na celu przyspieszenie zastosowania szczepionki. Niektóre z tych spotkań, na których takie kontrowersyjne tematy były omawiane, nie miały być dostępne publicznie, a te stenogramy zostały ujawnione dopiero później tylko wskutek działania Freedom of Information Act (FOI)”.

za astromaria.wordpress.com

Reklamy

Posted in Aktywizm, Zdrowie | Otagowane: , , , | Leave a Comment »

Manipulacjach firm farmaceutycznych dotyczących szczepień HPV.

Posted by Femina Liberata w dniu Styczeń 16, 2012

Powoli do środowiska medycznego zaczyna docierać prawda o oszustwach i manipulacjach firm farmaceutycznych dotyczących szczepień.

W prestiżowym amerykańskim piśmie medycznym, Annals of Medicine, ukazała się publikacja kanadyjskich badaczy, która podważa zasadność stosowania szczepień HPV (Gardasil/Silgard i Cervarix), rzekomo przeciw rakowi szyjki macicy. Autorzy podkreślają, że nie ma żadnych dowodów, że te szczepionki chronią przed przed rakiem oraz to, że w krajach rozwiniętych, gdzie głównie promowane są te drogie szczepionki, umieralność z powodu raka szyjki macicy jest wielokrotnie mniejsza niż umieralność w wyniku powikłań po tych szczepieniach.

DeesIllustrations.com

Trzeba przy tym pamiętać, że rak szyjki macicy występuje głównie u kobiet starszych, a szczepionki zabijają i trwale okaleczają zdrowe dziewczęta i młode kobiety.
Lista poważnych powikłań po szczepieniach HPV włącza: zgony, konwulsje, paraliż, zaburzenia czucia, syndrom Guillaina-Barre (GBS), poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego, porażenie nerwu twarzowego, zespół przewlekłego zmęczenia, anafilaksję, choroby autoimmunologiczne, zakrzepice żył głębokich, zatory płuc, i… *raka szyjki macicy.

Agresywne promowanie, nawet wmuszanie tych szczepionek szkolnym dziewczętom (także chłopcom) nie opiera sie na żadnych dowodach naukowych dotyczących zdrowotnych korzyści tych szczepień dla osób szczepionych (bo takich brak), a wyłącznie na korporacyjnej żądzy zysku i korupcji, nagminnie stosowanej przez producentów szczepionek, którzy przekupują krajowych i lokalnych polityków oraz administratorów publicznych funduszy.

Jak wiemy, w Polsce przekupywane są zazwyczaj lokalne władze i nakłaniane do zakupu tych zabójczych i bezużytecznych szczepionek.
Z przykrością należy dodać, że to przekupywanie odbywa się przy pomocy „medycznych ekspertów”, posługujących się korporacyjną reklamą jako „dowodami” skuteczności i bezpieczeństwa szczepionek.

—————————————————————————————————

DM Ann Med. 2011 Dec 22. [Epub ahead of print] Human papillomavirus (HPV) vaccine policy and evidence-based medicine: Are they at odds? Tomljenovic L, Shaw CA. Source Neural Dynamics Research Group, Department of Ophthalmology and Visual Sciences, University of British Columbia , 828 W. 10th Ave, Vancouver, BC, V5Z 1L8 , Canada. Abstract All drugs are associated with some risks of adverse reactions. Because vaccines represent a special category of drugs, generally given to healthy individuals, uncertain benefits mean that only a small level of risk for adverse reactions is acceptable. Furthermore, medical ethics demand that vaccination should be carried out with the participant’s full and informed consent. This necessitates an objective disclosure of the known or foreseeable vaccination benefits and risks. The way in which HPV vaccines are often promoted to women indicates that such disclosure is not always given from the basis of the best available knowledge. For example, while the world’s leading medical authorities state that HPV vaccines are an important cervical cancer prevention tool, clinical trials show no evidence that HPV vaccination can protect against cervical cancer. Similarly, contrary to claims that cervical cancer is the second most common cancer in women worldwide, existing data show that this only applies to developing countries. In the Western world cervical cancer is a rare disease with mortality rates that are several times lower than the rate of reported serious adverse reactions (including deaths) from HPV vaccination. Future vaccination policies should adhere more rigorously to evidence-based medicine and ethical guidelines for informed consent.
naturalnews.com

Strona poświęcona ofiarom szczepionek HPV.

źródło: aferyprawa.eu

Posted in Bezprawie, Zdrowie | Otagowane: , , , | Leave a Comment »

Dr Nancy Banks – o szczepieniach i medycynie

Posted by Femina Liberata w dniu Styczeń 7, 2012

Dr Nancy Banks lekarz ginekologi i położnictwa mówi o niebezpieczeństwach szczepienia małych dzieci i medycynie. Krótki ale bardzo przejrzysty wywiad wyjaśniający całe sedno problemu od podstaw. Rozpowszechniajcie ten materiał.

Posted in Edukacja, Zdrowie | Otagowane: , , , , | Leave a Comment »

DCA – W LECZENIU RAKA

Posted by Femina Liberata w dniu Grudzień 29, 2011

DCA – W LECZENIU RAKA

Kwas dichlorooctowy (DCA), organiczny związek chemiczny, mocny kwas karboksylowy, pochodna chlorowa kwasu octowego, używany do leczenia chorób mitrochondrialnych związanych z niewydolnością mitochondriów.

W roku 2007 badacze z Uniwersytetu Alberta w Kanadzie opublikowali artykuł, z którego wynika, że kwas dichlorooctowy w postaci soli sodowej skutecznie niszczy komórki rakowe w hodowli u myszy i szczurów.

DCA – lek, który był stosowany przez wiele lat u pacjentów z zaburzeniami metabolicznymi a od roku 2007 zwrócono uwagę na jego zdolności do walki z rakiem. Badania labolatoryjne już pokazały, że DCA ma wielki potencjał przeciwko komórkom nowotworowym, szczególnie przy raku płuc, piersi i globlastomy (nowotwór złośliwy mózgu pochodzenia glejowego). Im wyższa dawka DCA tym ma większy wpływ na komórki nowotworowe. W odróżnieniu od zwykłych komórek, które wytwarzają energię w ich wyspecjalizowane jednostki zwane mitrochondrią, komórki nowotworowe czynią nieefektowny proces zwany „aerobik Glikoliza”. W odróżnieniu od zdrowych – komórki nowotworu nie oddychają tlenem, ale czerpią energię z rozkładu glukozy.

Glikoliza, ciąg reakcji biochemicznych, podczas których jedna cząsteczka glukozy zostaje przekształcona w dwie cząsteczki pirogronianu. Glikoliza zachodzi w pozamitochondrialnej, rozpuszczalnej frakcji komórkowej – cytoplazmie – wszystkich eukariotów i prokariotów. Rolą glikolizy jest:dostarczanie energii – w wyniku glikolizy powstają 2 cząsteczki ATP oraz substraty do cyklu kwasu cytrynowego i fosforylacji oksydacyjnej, gdzie wytwarzana jest większa ilość ATP.

DCA powoduje produkcję energii w mitrochondriach, co ułatwia powrót do normy uszkodzonej komórce. DCA aktywuje komórki procesu zaprogramowanej śmierci, zwany apoptozy.

Apoptoza, w odniesieniu do biologii jest zaprogramowaną śmiercią komórki w ustroju żywym – dzięki temu mechanizmowi usuwane są zużyte lub uszkodzone komórki. Można ją przyrównać do zaplanowanego samobójstwa komórki w organizmie wielokomórkowym mające na względzie dobro całego organizmu. W odróżnieniu od martwicy (określanej także mianem nekrozy), gdzie dochodzi do uszkodzenia jakimś zewnętrznym czynnikiem, apoptoza jest zjawiskiem naturalnym w rozwoju i życiu organizmów; mimo tego wykazano, że niektóre patogeny mogą wpływać na indukcję tego procesu, dotyczy to głównie wirusów, a także niektórych bakterii. Termin apoptoza wprowadzono w 1972 roku.

Apoptoza, w odróżnieniu od nekrozy, polega na kurczeniu się komórki poprzez utratę wody. Po różnorodnie przebiegającej fazie inicjacji apoptozy zachodzi faza egzekucji zależna od enzymów proteolitycznych z grup kaspaz. Szybkie zmiany w jądrze komórkowym mają charakter zorganizowany – chromatyna jądrowa ulega kondensacji, a DNA zostaje pocięte przez endonukleazy. DNA apoptycznej komórki dzieli się na fragmenty wielkości około 180 par zasad i ich wielokrotności. Następuje dezintegracja cytoszkieletu. Komórka apoptyczna zaokrągla się, traci kontakt z podłożem, rozwijają się na jej powierzchni liczne uwypuklenia. W procesie apoptozy organelle komórkowe pozostają jednak nienaruszone. Są one usuwane z komórki wraz z fragmentami chromatyny w tzw. ciałkach apoptycznych, pęcherzykach powstałych w wyniku zmian w strukturze błony komórkowej. Apoptoza nie wywołuje stanu zapalnego i dotyczy pojedynczych komórek.

Zjawisko apoptozy występuje także w różnych stanach patologicznych. Przykładem komórki w stanie apoptozy jest ciałko kwasochłonne („były” hepatocyt w wątrobie w zapaleniu wirusowym) interpretowanym dawniej jako przejaw martwicy skrzepowej komórki. Wirus HIV powoduje apoptozę limfocytów T. W cukrzycy typu II w wyspach trzustkowych odkłada się peptyd amylina, który jest toksyczny i powoduje apoptozę komórek β i narastanie objawów choroby.

Czynnikami powodującymi apoptozę mogą być:

– bodźce fizjologiczne – np. niedobory hormonów; np. zmiany stężenia hormonów steroidowych, czynników wzrostu, jonów (np. jonów wapnia);

– występowanie cytokin – cząsteczki produkowane przez układ immunologiczny, np. interferon;

– oddziaływania międzykomórkowe – na skutek przekazywania błędnych informacji o podziałach komórkowych;

– limfocyty cytotoksyczne (np. przy odrzuceniu przeszczepu);

– czynniki fizyczne (np. promieniowanie jonizujące);

– działalnością niektórych patogenów (głównie wirusów);

– wolne rodniki.

Naukowcy potwierdzili, że DCA ograniczają żywotność raka przez wyzwalającą apoptozę komórek i przez zmniejszenie ilości białka, które zazwyczaj chroni od śmierci komórki nowotworowe. DCA nie ma żadnego wpływu na zdrowe komórki.

W procesie walki z nowotworem ważną sprawą jest wytworzenie energii w komórce. Normalnie wykorzystywanie komórek wyspecjalizowanych organelli zwanych mitochondria dostarcza im energii. Główną rolą mitochondriów jest uzyskiwanie energii w formie wysokoenergetycznych wiązań chemicznych wewnątrz ATP wskutek przekształcania innych związków organicznych, ale mitochondria biorą również udział w innych procesach metabolicznych.

Pojedyncza komórka zawiera od kilku sztuk do kilku tysięcy mitochondriów, przeciętnie setki tych organellów. Ich liczba zależy od zapotrzebowania energetycznego danej tkanki, np. neurony, komórki mięśniowe i komórki wątroby zawierają szczególnie dużo mitochondriów.

DCA było przez wiele lat wykorzystywane w leczeniu chorych z chorobą mitrochondrialną. Zauważono, że komórki rakowe po podaniu DCA tracą swoją „nieśmiertelność”, kiedy DCA został eksperymentalnie podany szczurom z ludzkim guzem nowowtworowym, guzy kurczyły się, zaczynały umierać. Uaktywnienie mitrochondrii zmniejsza ryzyko raka.

 Dr. Evagelos Michelakis

Raport z dnia 16 stycznia 2007 r. – Edmonton, Kanada. Dr. Evagelos Michelakis, naukowiec z University Alberta chciał sprawdzić, co stanie się z komórką raka, gdy znów zacznie oddychać ona tlenem. Michelakis postanowił nakłonić ją do tego z pomocą kwasu dichlorooctowego (DCA). DCA jest bezwonny, bezbarwny, niedrogi, względnie nietoksyczny, naukowcy z Uniwersytetu Alberta uważają, że może być stosowany do skutecznego leczenia wielu form raka. Działanie kwasu polega na pobudzaniu mitochondriów do intensywniejszej pracy i wzmożonego spalania tlenu. Do tej pory nikt jednak nie próbował wskrzesić tych procesów w komórkach raka, gdyż uważano, że ich mitochondria są zniszczone i niezdolne do pracy. Kanadyjski uczony przetestował działanie DCA na trzymanych w laboratoriach hodowlach komórek nowotworu. Były to komórki raka piersi, płuc, mózgu. Postanowił także sprawdzić działanie preparatu in-vivo na żywych szczurach cierpiących na ludzkie nowotwory. DCA podawano im wraz z codzienną porcją wody.

Wyniki tego prostego doświadczenia okazały się doskonałe. Kwas DCA zadziałał na mitochondria komórek rakowych. „Okazało się, że wcale nie są zniszczone, a jedynie uśpione czy wyłączone” – wyjaśnia dr Michelakis. Gdy komórki raka znów zaczęły oddychać tlenem, wróciła im jeszcze jedna ważna umiejętność zdrowych komórek – apoptoza. „To zdolność uszkodzonej i niepoprawnie działającej komórki do samounicestwienia. Jej brak uniemożliwia organizmowi definitywne rozprawianie się z nowotworem” – tłumaczy badacz.

W badaniach labolatoryjnych przeprowadzonych na szczurach DCA było skuteczne bez względu na odmianę nowotworu i w żaden sposób nie naruszało zdrowych tkanek. Uczony stwierdził, że komórki wyłączają swoje mitochondria, gdy nie mają dostępu do tlenu i muszą szukać innego źródła energii. Tak właśnie robią także te, które znajdują się w centrum łagodnego guza. Im więcej komórek przejdzie na beztlenowy sposób oddychania, tym bardziej złośliwy jest nowotwór.

Odkrycie na Uniwersytecie w Edmonton przez E. Michelakisa jest kamieniem milowym w leczeniu raka. Badania DCA przyniosły pierwsze rezultaty sugerujące, że DCA również ma wpływ na raka prostaty i wyściółki macicy.  Prywatna klinika w Toronto jest jednym z pierwszych miejsc na świecie, gdzie stosuje się DCA u pacjentów chorych na raka ignorując ostrzeżenia naukowców i kanadyjskiego Cancer Society, że działanie DCA jest jeszcze w pełni nieudowodnione jako bezpieczne i skuteczne.

Vancouver

23 March, 2009

WIESŁAWA

Lekarstwo na raka – wynalezione?

Kanadyjscy badacze odkryli prosty sposób na walkę z rakiem. Mimo skutecznej i taniej metody żadna firma farmaceutyczna nie wyraziła do tej pory żadnego zainteresowania.

Naukowcy z Uniwersytetu Alberta w Edmonton w Kanadzie wyleczyli raka w zeszłym tygodniu. Do dziś w serwisach informacyjnych nie pojawiła się żadna informacja na ten temat.

Technika bazuje na użyciu prostego lekarstwa – kwasu dichlorooctowego – DCA, który aktualnie stosowany jest w terapiach zaburzeń metabolizmu. Nie występuje, więc zagrożenie skutkami ubocznymi lub długoterminowymi.

Szczegóły badań: LINK! (po angielsku) http://www.dca.med.ualberta.ca/Home/index.cfm

Firmy farmaceutyczne nie wyraziły zainteresowania nowym lekiem z uwagi na nieciekawe prognozy dotyczące potencjalnych przychodów z jego sprzedaży. Leku nie można, bowiem opatentować – jest powszechnie dostępny.

Naukowcy przetestowali DCA na ludzkich komórkach. Lek zniszczył komórki raka płuc, piersi i mózgu, nie naruszając tym samym komórek zdrowych.

Źródło: LINK! http://hotnews.pl/artnauka-487.html

Za vismaya-maitreya.pl

DCA – lekarstwo na raka, którego obawiają się firmy farmaceutyczne?

Posted in Gospodarka, Zdrowie | Otagowane: , , , | Leave a Comment »

Gwen Olsen, autorka książki pt. „Confessions of an Rx Drug Pusher” mówi o przemyśle farmaceutycznym.

Posted by Femina Liberata w dniu Grudzień 20, 2011

Oficjalna strona Gwen Olsen – http://www.gwenolsen.com/

Firmy farmaceutyczne nie są zainteresowane zdrowiem i leczeniem są nastawione wyłącznie na zysk.

Można porównać jej wypowiedź z artykułem z „The Independent” — http://www.independent.co.uk/news/science/glaxo-chief-our-drugs-do-not-work-o…

„NASZE LEKI NIE DZIAŁAJĄ NA WIĘKSZOŚĆ PACJENTÓW”

Wysoko postawiony w hierarchii przedstawiciel jednej z największych spółek farmaceutycznych w Wielkiej Brytanii przyznaje, że większość wydawanych na receptę leków nie pomaga ludziom, którzy je przyjmują. Allen Roses, wiceprezes GlaxoSmithKline (GSK), firmy o światowym zasięgu, oświadczył, że mniej niż połowa pacjentów, którym przepisywane są najdroższe leki, rzeczywiście odczuwa dobroczynne skutki ich działania. W przemyśle farmaceutycznym jest tajemnicą poliszynela, że większość jego produktów nie pomaga większości pacjentów, i ta wypowiedź jednego z szefów koncernu z tej branży po raz pierwszy potwierdza to publicznie.

Dr Roses, genetyk z Uniwersytetu Duke’a w Północnej Karolinie, przemawiał niedawno na spotkaniu naukowców w Londynie, w trakcie którego cytował liczby obrazujące, w jakim stopniu różne leki działają na pacjentów. Według niego leki na chorobę Alzheimera mają pozytywne działanie w przypadku mniej niż 1/3 pacjentów.  Leki na migreny, osteoporozę, artretyzm działają w przypadku połowy pacjentów.  Większość leków w ogóle działa tylko na połowę przyjmujących je pacjentów, głównie z powodu posiadania przez nich genów, które zakłócają działanie leków.

– Większość leków, a właściwie ponad 90 procent, działa jedynie na 30 do 50 procent pacjentów – oświadczył dr Roses.

Jego komentarz działa na szkodę marketingowej zasady tego przemysłu, której przesłaniem jest sprzedaż jak największej ilości leków jak największej liczbie pacjentów; zasady, która uczyniła z GSK jedną z najbardziej dochodowych firm przemysłu farmaceutycznego. Ta zasada sprawia również, że większość produkowanych leków jest wobec większości pacjentów w najlepszym przypadku bezużyteczna.

This video was produced by Psychetruth
http://www.myspace.com/psychtruth
http://www.youtube.com/psychetruth
© Copyright 2008 Gwen Olsen. All Rights Reserved.

Zobacz też –  germanskawroclaw

Posted in Edukacja, Zdrowie | Otagowane: , , , | Leave a Comment »