PUBLIKUJ Z LIBER BLOGIEM

Tutaj opublikujesz swój artykuł, prześlij posta!

Archive for the ‘Wydarzenia’ Category

Projekt nowej ustawy to koniec niepodległości Polski i Polaków.

Posted by Femina Liberata w dniu 2 lutego, 2013

„Kiedy przyjdą podpalić twój dom, ten, w którym mieszkasz – Polskę,
kiedy rzucą przed siebie grom,
kiedy runą żelaznym wojskiem
i pod drzwiami staną, i nocą
kolbami w drzwi załomocą –
ty, ze snu podnosząc skroń,
stań u drzwi…… ” (Władysław Broniewski z tomu „Bagnet na broń”, 1943)

Projekt ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  (http://sejmometr.pl/sejm_druki/2202449 )

Na mocy tej ustawy pod pozorem współpracy „o ratownictwie” obecny rząd w sposób bardzo podstępny, chce nas pozbawić niepodległości, wprowadzając obce służby do pacyfikacji Polaków.

gułag„Celem ustawy jest umożliwienie funkcjonariuszom lub pracownikom państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw stosujących dorobek Schengen oraz państw trzecich udziału we wspólnych operacjach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dotyczy to sytuacji, w których Rzeczpospolita Polska będzie potrzebować międzynarodowej pomocy w postaci interwencji odpowiednich służb, w przypadkach ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego, zapobiegania przestępczości, w trakcie zgromadzeń, imprez masowych, klęsk żywiołowych, katastrof oraz innych poważnych zdarzeń. Ponadto przyjęcie niniejszej ustawy umożliwi uczestniczenie zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników w działaniach ratowniczych, o których mowa w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.)”

Rząd poprzez tą ustawę zabezpiecza się przed zamieszkami, które mogą wystąpić z powodu strajków (głodu i bezrobocia). Całkowicie zdaje sobie sprawę z tego, że polskie służby tj. policja czy wojsko nie wykonają ludobójczego rozkazu i nie bedą zabijać swoich bliskich. Po wprowadzeniu niniejszej ustawy, obce służby będą mogły aresztować lub zabijać Polaków. Projekt ustawy chytrze nazwany jest projektem „wspólnych działań ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”, nie miejmy złudzeń to nie jest ustawa stworzona w celach ratowniczych.

To jest ustawa, która wprowadza obce uzbrojone formacje na teren Polski w celu ochrony interesów korporacji mających siedziby w Polsce. Ustawa ta umożliwi zagranicznym korporacjom (korporacjom mającym się za „polskie” spółki) posiadanie własnych służb, które będą ścigać Polaków (np. rolników, którzy będą przeciwni wysianiu GMO obok swoich pól czy łapanka i przymusowe szczepienia ludności przez obce służby). Wszelkie niezadowolenia społeczne będą tłumione pod lufami karabinów obcych służb. Działania takich służb będą finansowane przez nasz rząd z całą gamą ulg i uprawnień o których szary Polak może pomarzyć.

Posted in Bezprawie, Polityka, Wydarzenia | Otagowane: , | Leave a Comment »

Kolejny zakład i przeszło 2000 ludzi bez pracy.

Posted by Femina Liberata w dniu 1 grudnia, 2012

W Polsce zostanie  – tylko rynek zbytu i wszechobecna bieda !

Po stronie prawdy – 28.11.2012 | TV Trwam

Posted in Polityka, Wydarzenia | Otagowane: , , , | Leave a Comment »

Janusz Palikot wzywa do likwidacji Państwa Polskiego

Posted by Femina Liberata w dniu 26 sierpnia, 2012

List otwarty do prezydenta RP ws. delegalizacji partii Ruch Palikota
Poniżej wklejam treść listu wysłanego przeze mnie do prezydenta Bronisława Komorowskiego, z prośbą o podjęcie kroków przewidzianych w ustawie zasadniczej, mających na celu skierowanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w celu zbadania zgodności z Konstytucją RP działalności partii politycznej Ruch Palikota. Zgodnie z art. 191 Konstytucji RP głowa państwa jest jednym z podmiotów, które mogą taki wniosek złożyć. W liście uzasadniam to bezpośrednim działaniem owej partii na rzecz likwidacji niepodległego bytu Państwa Polskiego.

List dostępny również w serwisie petycje.pl, gdzie można wyrazić dla niego poparcie zaznaczając opcję „popieram powyższy dokument” : petycje.pl

Szanowny Pan Bronisław Komorowski
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa

Szanowny Panie Prezydencie!
Szczerze zatroskany o przyszłość następnych pokoleń Polaków, suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej i jej dalsze funkcjonowanie jako niezależnego podmiotu prawa międzynarodowego, zwracam się do Pana z prośbą o wystąpienie z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego w celu zbadania zgodności z Konstytucją RP działalności partii politycznej „Ruch Palikota”.

Jako żywo zainteresowany życiem publicznym młody człowiek z wielkim niepokojem obserwuję praktykę funkcjonowania tego ugrupowania, które wprost głosi postulat likwidacji niepodległej Polski i uczynienia z niej elementu składowego obcego państwa. Szereg wypowiedzi przewodniczącego Janusza Palikota i innych działaczy tej partii wskazują, że jednym z ich głównych celów jest doprowadzenie do usunięcia niepodległej Polski z mapy świata. Politycy tej partii, na czele ze wspomnianym Januszem Palikotem, wielokrotnie otwarcie zgłaszali postulat zakończenia bytu prawnomiędzynarodowego Rzeczypospolitej, poprzez uczynienie z niej członu innego organizmu państwowego, jak to już miało miejsce w naszej nieszczęśliwej historii.

Na uzasadnienie swojej prośby przytaczam poniżej kilka powszechnie znanych wypowiedzi przewodniczącego Ruchu Palikota. Tego rodzaju stanowisko, jednego z czołowych ruchów politycznych, ocierające się o zdradę stanu, musi skutkować naszym czynnym sprzeciwem:

1) Janusz Palikot, program „Gość Radia Zet”, grudzień 2011 r.: „[…]chcemy jednego państwa europejskiego […]. Jeden rząd, jedna armia, jeden system podatkowy […] jeden prezydent europejski, po co nam dwudziestu-kilku prezydentów w Europie […]. Po co nam własny prezydent, jeśli my wszyscy jesteśmy przede wszystkim Europejczykami?”
2) Janusz Palikot, debata w Sejmie, grudzień 2011 r.: „Chcemy federalnej Europy, chcemy jednego państwa europejskiego […]. Ja bym się czuł znacznie lepiej w państwie europejskim, mając za swój rząd Niemców, Francuzów […].”
3) Janusz Palikot, konserwatorium „Dialog i Przyszłość”, luty 2012 r.: „Przyszedł czas, by powiedzieć Polakom, że muszą wyrzec się swojej polskości.”

Podobne „poglądy”, uzasadniające „dziejową konieczność” rezygnacji Polaków z podmiotowości nie są niczym nowym w naszej historii. Niegdyś szereg zwolenników miała ideologia panslawizmu, wskazująca że narody słowiańskie, by cokolwiek znaczyć w świecie, muszą zjednoczyć się pod berłem cara. Natomiast w czasach stosunkowo nieodległych, w II Rzeczypospolitej, funkcjonowało stronnictwo, wzywające (podobnie jak dziś Ruch Palikota) do zrzeczenia się niepodległości na rzecz innego organizmu państwowego, poprzez stanie się jego elementem składowym. Była to Komunistyczna Partia Polski, pragnąca zrobić z Rzeczypospolitej republikę radziecką. Przypomnę, że między innymi za to została zdelegalizowana w 1919 r.

Działanie partii politycznej, mające doprowadzić do formalnoprawnej likwidacji Rzeczypospolitej Polskiej, jest w mojej ocenie rażąco niezgodne między innymi z art. 2, art. 4, oraz art. 5 Konstytucji RP. Sprzeciwia się także ogólnemu duchowi ustawy zasadniczej, która w bardzo wielu punktach odnosi się do pojęcia niepodległości oraz suwerenności polskiego bytu państwowego, otaczając go szczególną ochroną i nakazując organom państwa (między innymi prezydentowi RP) obronę tych wartości. W świetle Konstytucji RP legalne działanie partii z programem politycznym w tej materii takim, jak głosi Ruch Palikota, jest niemożliwe. Głoszenie przez jakiekolwiek ugrupowanie postulatu likwidacji Polski jest niedopuszczalne, niezależnie od tego, czy dana partia dążyłaby do wcielenia Polski do Rosji jako odrębnej guberni, czy włączenia Rzeczpospolitej do hipotetycznej, scentralizowanej federacji paneuropejskiej ze stolicą w Brukseli.

Wedle art. 188 Konstytucji RP, Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach zgodności z Konstytucją celów lub działań partii politycznych. Zgodnie z art. 43 ustawy o partiach politycznych z dnia 27 czerwca 1997 r. tryb rozpoznania tych spraw jest określony w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym z dnia 1 sierpnia 1997 r. (konkretnie w art. 57 oraz w art. 58). Natomiast art. 191 Konstytucji RP przyznaje prawo do zgłaszania stosownego wniosku szeregu podmiotom, między innymi prezydentowi RP. Jako zaniepokojony jawnie antypolską, wzywającą do likwidacji niepodległego bytu Państwa Polskiego propagandą oraz praktyką działania partii Ruch Palikota, zwracam się do Pana z prośbą, by skorzystał Pan ze swojego konstytucyjnego uprawnienia i zgłosił wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o delegalizację tego ugrupowania. W świetle art. 126 Konstytucji RP, prezydent RP „stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium”, zatem podjęcie odpowiednich kroków w kierunku uniemożliwienia legalnego funkcjonowania partii Ruch Palikota jest Pańskim urzędowym obowiązkiem.

Z wyrazami głębokiego szacunku,
Sergiusz Muszyński

Posted in Polityka, Wydarzenia | Otagowane: , , | Leave a Comment »

Brytyjski poseł Godfrey Bloom i naga prawda!

Posted by Femina Liberata w dniu 11 grudnia, 2011

Brytyjski poseł Godfrey Bloom w europarlamencie miał odwagę powiedzieć prawdę.

„Jeśli chcecie inwestować w upadłe banki, róbcie to za własne pieniądze, a nie za pieniądze z mojej emerytury, jak w Yorkshire po 98 funtów tygodniowo, wy łajdacy!”

Posted in Gospodarka, Polityka, Wydarzenia | Otagowane: , , , , | Leave a Comment »

List do Prezydenta Bronisława Komorowskiego ws. obecnej sytuacji dot. Iranu i potencjalnego konfliktu zbrojnego

Posted by Femina Liberata w dniu 13 listopada, 2011

Od: Rafał Jędrasik, Facebook

Proszę przeczytać, przekazać dalej i wysłać na adres listy@prezydent.pl

————————————————-

My, obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, jesteśmy bardzo zaniepokojeni doniesieniami o sporządzanych planach ataku na Iran. Powstają one w oparciu o szereg spekulacji na temat „niejasnych działań związanych z energią jądrową”, które przypominają przygotowania do napaści na Irak z 2003r., gdzie bezpodstawne „dane wywiadowcze” o broni masowego rażenia, lata później obalone, wykorzystano dla uzasadnienia katastrofalnego w skutkach ataku na tamten kraj.

Stosunek Zachodu do „irańskiego broni” jest sprzeczny i hipokrytyczny. USA i sojusznicy słowem nie wspominają o arsenale nuklearnym Izraela (jedynym państwie na Bliskim Wschodzie które odmówiło podpisaniu Paktu O Nierozprzestrzenianiu Broni Jądrowej!), podczas gdy zaostrzana jest kampania sankcji wobec Iranu bez rzeczywistych dowodów. Taka postawa, w połączeniu z zagrożeniem działań wojskowych, może służyć jedynie do izolowania i antagonizowania Iranu.

USA od lat zalewa bronią rejon Zatoki Perskiej, wzmacniając siły rozmieszczone na tamtym terenie w celu zapewnienia kontroli nad roponośnymi ziemiami. Fakt posiadania przez Iran trzecich co do wielkości na świecie złóż „czarnego złota”, zaraz po Iraku (drugie), pozwala nam przypuszczać że prawdziwym powodem ataku ponownie jest jeden najważniejszych surowców energetycznych – ropa.

Wojny w Afganistanie i Iraku mają katastrofalne konsekwencje, w tym śmierć setek tysięcy cywilów i przemieszczenia milionów. Większość ofiar to niewinni ludzie, kobiety, dzieci, zabijani w okrutny sposób, doświadczający horroru tylko dlatego że przyszło im żyć na ziemiach które kryją cenny surowiec. Atak na Iran, oprócz ryzyka fali zniszczenia w całym regionie, posiada zatrważająco realny potencjał do przerodzenia się w konflikt globalny, którego sankcje lub nawet bezpośrednie skutki dotkną również nas, Polaków. Dlatego zwracamy się do Pana, Panie Prezydencie, o odmówienie poparcia ataku na Iran, i odmówienia udziału w działaniach militarnych na wypadek ewentualnych roszczeń wysuwanych przez NATO dotyczących polskiego kontyngentu wojskowego.

Naród Polski, sam ciężko doświadczony tragedią najazdu i okupacji, nie chce plamić swoich rąk krwią niewinnych ludzi; odmawiamy wysłania obrońców naszych granic na drugi koniec świata w celu zaognienia konfliktu, którego płomienie mogą dosięgnąć nas również tutaj.

Obywatele III RP

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Kiedy Mordechaj Wanunu, pochodzący z Maroka Izraelski naukowiec zatrudniony w Dimonie na pustyni Negew ujawnił, że Izrael posiada broń jądrową, w świecie zawrzało. Dotąd istniały takie domysły, ale pewności nie było. Oficjalnie w tym miejscu była fabryka tekstyliów, a naprawdę wytwarzano tam pluton do produkcji bomby. Film przedstawia zarówno kulisy ujawnienia tej pilnie strzeżonej tajemnicy Izraela, jak i sytuację polityczną na Bliskim Wschodzie i w USA, wskutek której ujawnienie tej tajemnicy przez Wanunu stało się kwestią światowego bezpieczeństwa. Mordechaj Wannunu za swój czyn został skazany na 18 lat więzienia. Karę odbył w więzieniu Aszkelon. Po opuszczeniu więzienia oświadczył, że nie żałuje swego postępku, bo świat musi wiedzieć o czyhających na ludzkość zagrożeniach.

Tajna broń Izraela 1/5

Posted in Aktywizm, Bezprawie, Broń, Gospodarka, Polityka, Wojny, Wydarzenia | Otagowane: , , , , | 1 Comment »

To już 14-ty dzień protestów na Wall Street

Posted by Femina Liberata w dniu 2 października, 2011

Przykład solidarności na Wall Street zjednoczył 99% ludzi, którzy pomaszerowali do centrum (biznesu) NYPD. Ludzie różnych religi, ras, skóry, płci i partii maszerowali razem by zamanifestować swoje konstytucyjne prawo do wyrażania swojej opinii.  Mniej szczęścia mieli demonstrujący na moście Bruklińskim protestujący przeciw biedzie. Tam policja rozgromiła ich pałkami i aresztowała ok 700osób. Nie biedą to pałką  (lub i gazem łzawiącym) !!! Protesty amerykanów „biedy” stają sie częstsze i ograniają coraz więcej miast. Sposób rozpędzania demonstracji przez policję amerykańską jest ewidentnym łamaniem praw człowieka.

We The People… Occupy Wall Street – Day 14

Czternaście dni wcześniej: Amerykanie zebrali się na Wall Street w NY by zaprotestować przeciwko rządom chciwych i skorumpowanych polityków.
Protestujących wspiera słynna grupa hakerów Anonymous, która zapewnia internetową transmisję wydarzeń na żywo.
Wezwanie do protestu rozpoczęło się na Twitterze. Na Wall Street do tej pory, zebrało się ok 50 ooo osób.  Zgromadzeni uczestnicy protestów, zachecają do przywrócenia demokracji bez użycia przemocy, tak by zapewnić protestującym bezpieczeństwo.

Occupy Wall Street (Won’t Get Fooled Again) – The Who

Demonstracje na moście Bruklińskim – protestujący przeciw biedzie.
Occupy Wall Street Brooklyn Bridge – Day 15

Posted in Gospodarka, Polityka, Wydarzenia | Otagowane: , , , | Leave a Comment »

Amerykanie zebrali się na Wall Street

Posted by Femina Liberata w dniu 18 września, 2011

Amerykanie zebrali się na Wall Street w NY by zaprotestować przeciwko rządom chciwych i skorumpowanych polityków.
Protestujących wspiera słynna grupa hakerów Anonymous, która zapewnia internetową transmisję wydarzeń na żywo.
Wezwanie do protestu rozpoczęło się na Twitterze.  Na Wall Street do tej pory, zebrało się ok 50 ooo osób.  Zgromadzeni uczestnicy protestów, zachecają do przywrócenia demokracji bez użycia przemocy, tak by zapewnić protestującym bezpieczeństwo.

http://livestre.am/PlNN

Posted in Aktywizm, Polityka, Wydarzenia | Otagowane: , , , | Leave a Comment »

Wiadomości TV kontra Nagranie z komórki [PL]

Posted by Femina Liberata w dniu 11 września, 2011

Chcecie dowodów na to, że media głównego nurtu kłamią?
Porównajmy zatem wiadomości.

Posted in Kultura, Wydarzenia | Otagowane: , , | Leave a Comment »

Huragan Irene uderzył w Północną Karolinę

Posted by Femina Liberata w dniu 28 sierpnia, 2011

en.allmetsat.com Huragan Irene

Uderzył w Północną Karolinę, dotarł do przylądka Lookout.  Huragan ma obecnie jeden stopień w skali Saffira-Simpsona, jego centrum przemiaszcza się nad Nowy Jork. W mieście ewakuowano prawie 400 tys. osób.
Prędkość wiatru huraganu dochodzi obecnie do 140 km/h. Irene przemieszcza się z prędkością 22 km/h w kierunku północnym i północno-wschodnim. Towarzyszy jej porywisty wiatr i ulewny deszcz. Irene jak do tej pory, zdążyła przynieść ze sobą zniszczenia. W Nowej Karolinie, gdzie znajduje się centrum huraganu, wiatr zerwał linie energetyczne, powalił drzewa, deszcz podtopił drogi i domy.
Oczekuje się, że huragan, największy na wschodnim wybrzeżu od siedmiu lat, przejdzie nad obszarem zamieszkanym przez około 65 milionów ludzi.

en.allmetsat.com Huragan Irene

Zasięg Irene porównuje się do huraganu Katrina w 2005 r., który spustoszył stany wzdłuż Zatoki Meksykańskiej i wywołał katastrofalną powódź w Nowym Orleanie.  Irene będzie jednak mieć mniejszą siłę niż Katrina – przewidują meteorologowie.

Uszkodzone domy w Beaufort, Karolina Południowa 1893r, źródło-wiki.org

Teren północno-wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych rzadko nawiedzany jest przez huragany. Ostatnie dwa, które nawiedziły te regiony to:
Huragan w dniu 27 sierpnia 1893roku, który nawiedził Południowa Karolinę. Huragan zabił wówczas około 1000 -2000 osób, główym zabójcą była fala sztormowa.
Uszkodzone domy w Beaufort, Karolina Południowa

Trasa huraganu z 1893 r. źródło-wiki.org

Drugi to Huragan Yankee Clipper lub Long Island Express lub po prostu Wielki huragan z 1938.
Huragan kategorii 5 na skali Saffira-Simpsona przed podjęciem wyjścia na ląd jako huragan kategorii 3 na Long Island w dniu 21 września. Szacuje się, że zginęło między 682 i 800 osób, uszkodzone lub zniszczone w ponad 57.000 domów i spowodował straty mienia szacuje się na USD 306 milionów (41,1 miliardów dolarów w 2011)

Trasa huraganu z 1938 r. - wiki.org

Powódź w Bushnell Park w Hartford, Connecticut w następstwie huraganu 1938r-wiki.org

Huragan z 1938roku źródło-wiki.org

Szkody w Island Park, Rhode Island - 1938r. wiki.org

———————————————————————————————-

Zniszczenia po huraganie Irena – Hurricane Irene 2011

Posted in Ekologia, Wydarzenia | Otagowane: , , , , | Leave a Comment »